<<
>>

Ключові терміни Розділу 4

Необоротні активи; основні засоби, об’єкт основних засобів; подібні активи; оренда; первісна вартість; переоцінена вартість; нематеріальні активи; група основних засобів; техніко-економічні обгрунтування, робочі проекти, технічні умови, кошторисна документація, технологічні рішення, загальна пояснювальна записка до робочого проекту, архітектурно-будівельні рішення, договори підряду на будівництво, реконструкцію, модернізацію основних засобів; капітальні інвестиції; ліквідаційна вартість; строк корисного використання; амортизація; прискорена амортизація; знос основних засобів; ноу-хау; ідентифікація нематеріальних активів.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Ключові терміни Розділу 4:

  1. 4.2. Трансформація системи влади в Україні
  2. ПРАКТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ СУМ, ПОЛТАВИ І ЧЕРНІГОВА)
  3. 3.2.4. Технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -