<<
>>

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

скорочення значення
1. АРК Автономна Республіка Крим
2. АТ Акціонерне товариство
3. ВВП Валовий внутрішній продукт
4. ВНП Валовий національний продукт
5. ГАТС Генеральна угода про торгівлю послугами
6. ГК України Господарський кодекс України
7. ДАК Державна акредитаційна комісія
8. КЗПНО Кодекс законів про народну освіту УСРР від 22 листопада 1922 року
9. КМУ Кабінет Міністрів України
10. МВС Міністерство внутрішніх справ
11. МОН України Міністерство освіти і науки (з 9 грудня 2010 року по 28 лютого 2013 року – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
12. НДДКР Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
13. НЕП Нова економічна політика
14. НПА Нормативно-правовий акт
15. НТП Науково-технічний прогрес
16. ОЕСР Організація економічного співробітництва й розвитку
17. ОКР Освітньо-кваліфікаційний рівень
18. ПНР Польська народна республіка
19. ПТО Професійно-технічна освіта
20. ПТУ Професійно-технічне училище або інший професійно-технічний навчальний заклад
21. СОТ Світова організація торгівлі
22. СПД Суб’єкт підприємницької діяльності
23. ТНК Транснаціональна корпорація
24. ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю
25. УНР Українська народна республіка
26. ЦК України Цивільний кодекс України
27. ЮНЕСКО (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
28. ECTS European Credit Transfer System; Європейська система заліків академічної успішності

<< | >>
Источник: ДЕРЕВЯНКО Богдан Володимирович. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Д и с е р т а ц і я на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Донецьк –2014. 2014

Скачать оригинал источника

Еще по теме ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:

 1. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 2. Загальнодержавні і місцеві податки
 3. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 4. Лекція 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
 5. Сутність та мета управління витратами підприємства
 6. 2. ПЛАТЕЖІ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. Сутність, структура і функції фінансово - економічного механізму регулювання державного боргу
 8. 3.3. Основи формування середньострокової програми регулювання державного боргу України
 9. Глава 3. Бюджетно-податкова політика як інструмент економічного розвитку
 10. 2.4. Сучасна система публічних фінансів та публічних видатків в Україні
 11. 3.1. Поняття та види правових режимів публічних видатків
 12. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
 13. З М І С Т
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -