<<
>>

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:

№ з/п Скорочення Значення
1 АРК Автономна Республіка Крим
2 АТ Акціонерне товариство
3 АТП Автотранспортне підприємство
4 ВР України Верховна Рада України
5 ГК України Господарський кодекс України
6 ЖКГ Житлово-комунальне господарство
7 ЄС Європейський Союз
8 ІТР Інженерно-технічні робітники
9 КЗпП України Кодекс законів про працю України
10 КК України Кримінальний кодекс України
11 КМУ Кабінет Міністрів України
12 КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення
13 НПА нормативно-правовий акт
14 РФ Російська Федерація
15 СНД Співдружність незалежних держав
16 СПД Суб’єкт підприємницької діяльності
17 ЦК України Цивільний кодекс України

<< | >>
Источник: РОДІНА Валерія Вікторівна. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. Д И С Е Р Т А Ц І Я на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2012. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ::

  1. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
  2. Загальнодержавні і місцеві податки
  3. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  4. Лекція 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
  5. Сутність та мета управління витратами підприємства
  6. 2. ПЛАТЕЖІ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  7. Сутність, структура і функції фінансово - економічного механізму регулювання державного боргу
  8. 3.3. Основи формування середньострокової програми регулювання державного боргу України
  9. Глава 3. Бюджетно-податкова політика як інструмент економічного розвитку
  10. 2.4. Сучасна система публічних фінансів та публічних видатків в Україні
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -