<<
>>

Должанський І.З., Загорна Т.О.. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник. 2-ге вид. — К.: Центр учбової літератури. —2009р., — 384 с.. 2009

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти розробки бізнес-плану як аналітичного документа, що формує пріоритети розвитку підприємства, враховуючи накопичений міжнародний та вітчизняний досвід. Послідовно розкриваються сутність та структура бізнес-плану, методичні підходи до розробки основних розділів. Викладені специфічні особливості бізнес-планування як управлінської технології на основі пророблення маркетингових рішень, розглянуто специфіку розробки різних бізнес- планів з урахуванням характеру діяльності, ступеню інновативності продукту, оцінки рівня ризику. Практична сторона посібника містить приклади реальних бізнес-проектів для ознайомлення, всебічного аналізу та детального пророблення.

<< | >>
Частина I ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАН
МОДУЛЬ 1 СУТНІСТЬ І ЦІЛІ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ: ТЕОРІЯ ПИТАННЯ
МОДУЛЬ2 ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ
Частина II ЗРАЗКИ РЕАЛЬНИХ БІЗНЕС-ПЛАНІВ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЛАН САНАЦІЇ відкритого акціонерного товариства
Загальна характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства
Структура кредиторської та дебіторської заборгованості
Результати проведеної санації та її соціальні наслідки
ПЛАН РЕОРГАНІЗАЦІЇ на основі оцінки стану та перспектив використання електротранспорту міста (Комунальне підприємство «ТРАНСПОРТ»

Книги и учебники по дисциплине Бизнес-планирование:

 1. Ответы на вопросы - Бизнес-планирование - 2016 год
 2. Железнов Е.А.. Бизнес – план Создания фотосалона «Оникс» - 2011 год
 3. Бизнес-план "Создание цеха по производству офисной мебели" - 2011 год
 4. Бизнес-план "Создание цеха по производству пластиковых окон" - 2011 год
 5. д.э.н., проф. Шарафанова Е.Е., ст.препод.Белякова Н.В., доц., Очирова Т.Б., ст.препод.Кугаро И.В., с.препод.Кучумов А.В.. Бизнес-планирование в сфере сервиса. Экономические расчеты. Учебное пособие . – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ,2010. – с. 141 - 2010 год
 6. Дмитрий Алексеевич Дубровский. Автомойка: с чего начать, как преуспеть - 2009 год
 7. Македон В.В.. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 236 с. - 2009 год
 8. Даниленков В.Л.. Бизнес-планирование в АПК. Учебно–методическое пособие для студентов высших учебных заведений. Калининград, 2007 - 2007 год
 9. О.П. Колонтаєвський, І.О. Самойленко.. Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності (6.0502 01) «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАМГ, 2007– 137с. - 2007 год
 10. Баринов В. А.. Бизнес-планирование: Учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИН- ФРА-М,2003. — 272 с. — (Серия «Профессиональное образование») - 2003 год
 11. Беликов А.Ю.. Разработка плана маркетинга бизнес-проекта: Учеб. пособие.– Иркутск: Изд-во БГУЭП,2003.–146 с. - 2003 год
 12. Н. Н. Саяпина. Бизнес-план предприятия сервиса: Курс лекций / Н. Н. Саяпина. Омский государственный институт сервиса,2003. 64 с. - 2003 год
 13. Головань С.И.. Бизнес-планирование: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс,2002. — 320 с. - 2002 год
 14. Савельева Н.А.. Бизнес-план предприятия: Пособие. – Шахты: Издательство ЮРГУЭС,2002. – 64с. - 2002 год
 15. В. М. Попов, С. И. Ляпунов, С. Ю. Муріузалиева, Г. В. Медведев, А. А. Касаткин, И. В. Безлепкин. Бизнес-планирование: Учебник / Под. ред. В. М. Попова и С. И. Ляпунова, - М,: Финансы и статистика,2001. — 672 с. - 2001 год
 16. Уткин Э.А., Кочеткова А.И.. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело. Москва, 1998 - 1998 год
 17. Белічко А.М., Шудра В.Ф.. ЯК ПІДГОТУВАТИ УСПІШНИЙ БІЗНЕС-ПЛАН. Київ - 1994 - 1994 год
 18. Как подготовить успешный бизнес-план - 1990 год