>>

ВСТУП

Микола Шлемкевич

Праця Миколи ШЛЕМКЕВИЧА це в засаді його докторська дисертація на філософічному факультеті Віденського Університету (у проф.

М. Шліка), яку він опрацював 1926 року під заголовком « Das Wesen der Philosophie ». Ця праця, з деякими змінами, появилася українською мовою 1934 під заголовком «Філософія», як XVII том «Записок» Історично-Філософічної Секції Наукового Товариства ім. Шевченка.

На еміграції у 1950-их роках виринула в НТШ і у Дирекції Історично-Філософічної Секції (її дійсним членом був Микола Шлемкевич з 1941 року) думка перевидати працю Шлемкевича (її на Заході не було). Я розмовляв про це з Миколою Івановичем Шлемкевичем і він не був проти, хоч не мав часу внести більших змін в нове видання. Відхід Миколи Шлемкевича у вічність не дозволяв здійснити ці пляни. Щойно по роках приступлено до реалізації видання праці. За її редакцію і написання вступу взявся проф. Олександер Кульчицький. Він дещо відредагував працю Шлемкевича, написав велике «Введення» та докладні пояснення до праці. Повернуто первісний заголовок книги «Сутність філософії». До праці додано ще життєпис і бібліографію праць та статтей М. Шлемкевича та показник імен.

Праця, яку випускає тепер НТШ спричиниться до пізнання творчости визначного українського мислителя і збагатить убогу українську літературу в ділянці філософії й психології.

Вона появляється у 15-ліття відходу Миколи Шлемкевича у вічність.

Розвідка «Сутність філософії» виходить при співпраці видавництва «Ключі» (Кренфорд, штат Нью-Джерсі, ЗДА), що його заснував Микола Шлемкевич.

Володимир Кубгйович

| >>
Источник: Микола Шлемкевич. СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ. Олександер Кульчицький. ВВЕДЕННЯ В ПРОБЛЕМАТИКУ СУТНОСТИ ФІЛОСОФІЇ. Праці Історично-Філософічної Секції. Париж - Нью-Йорк - Мюнхен 1981. 1981

Еще по теме ВСТУП:

 1. 2 . Вступление Китая в ВТО.
 2. Вступление в европейский валютный союз
 3. Вопрос 1. Процесс вступления России в ВТО
 4. Вопрос 2. Основные проблемы и перспективы РФ в сфере вступления в ВТО
 5. 15.5. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях предстоящего вступления России В ВТО
 6. Вступительные, членские и паевые взносы.
 7. Вступление России в ОЭСР — стимул для проведения дальнейших реформ
 8. Вступление кредитного договора в силу. Порядок изменения и досрочного расторжения кредитного договора
 9. Финансовое состояние сельхозпредприятий при возможном вступлении России в ВТО: иллюзии и реальность
 10. Глава 1 Вступ до фінансового менеджменту
 11. ВСТУП
 12. Вступ
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. 7. Перспективи зовнішньої торгівлі України в контексті майбутнього вступу до СОТ
 16. ВСТУП
 17. ВСТУП
 18. ВСТУП