>>

ВСТУП

Микола Шлемкевич

Праця Миколи ШЛЕМКЕВИЧА це в засаді його докторська дисертація на філософічному факультеті Віденського Університету (у проф.

М. Шліка), яку він опрацював 1926 року під заголовком « Das Wesen der Philosophie ». Ця праця, з деякими змінами, появилася українською мовою 1934 під заголовком «Філософія», як XVII том «Записок» Історично-Філософічної Секції Наукового Товариства ім. Шевченка.

На еміграції у 1950-их роках виринула в НТШ і у Дирекції Історично-Філософічної Секції (її дійсним членом був Микола Шлемкевич з 1941 року) думка перевидати працю Шлемкевича (її на Заході не було). Я розмовляв про це з Миколою Івановичем Шлемкевичем і він не був проти, хоч не мав часу внести більших змін в нове видання. Відхід Миколи Шлемкевича у вічність не дозволяв здійснити ці пляни. Щойно по роках приступлено до реалізації видання праці. За її редакцію і написання вступу взявся проф. Олександер Кульчицький. Він дещо відредагував працю Шлемкевича, написав велике «Введення» та докладні пояснення до праці. Повернуто первісний заголовок книги «Сутність філософії». До праці додано ще життєпис і бібліографію праць та статтей М. Шлемкевича та показник імен.

Праця, яку випускає тепер НТШ спричиниться до пізнання творчости визначного українського мислителя і збагатить убогу українську літературу в ділянці філософії й психології.

Вона появляється у 15-ліття відходу Миколи Шлемкевича у вічність.

Розвідка «Сутність філософії» виходить при співпраці видавництва «Ключі» (Кренфорд, штат Нью-Джерсі, ЗДА), що його заснував Микола Шлемкевич.

Володимир Кубгйович

| >>
Источник: Микола Шлемкевич. СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ. Олександер Кульчицький. ВВЕДЕННЯ В ПРОБЛЕМАТИКУ СУТНОСТИ ФІЛОСОФІЇ. Праці Історично-Філософічної Секції. Париж - Нью-Йорк - Мюнхен 1981. 1981

Еще по теме ВСТУП: