<<
>>

1. Послуги комерційного банку та їх види

Розвиток комерційної діяльності банків пов'язаний із розширенням банківських послуг для клієнтури. Сучасні банки західних країн можуть надавати сотні різноманітних послуг юридичним та фізичним особам і отримувати найбільшу частку доходів від здійснення цих операцій.

Характерною в цьому аспекті є діяльність одного із найбільших банків Англії - «Barctays». Понад 95% доходів банк отримує за послуги, які надає своїм клієнтам переважно по розрахунках, і менше 5% - за кредити.

Банківські послуги класифікуються залежно від:

1. Руху матеріального продукту:

* послуги, пов'язані з рухом матеріального продукту (наприклад, розрахунково-касове обслуговування);

* чисті послуги (наприклад, консультаційні);

2. Контингенту споживачів:

* послуги юридичним особам;

* послуги фізичним особам;

3. Відображення послуг у балансі:

* балансові;

* позабалансові (операції, що певний час не відображаються в балансі, поки не будуть відображені в прибутках або збитках банку);

4. Плати за надання послуг:

* платні;

* безкоштовні;

5. Можливості обліку платних послуг і можливості визначення розміру плати:

* послуги, розміри яких підлягають обліку (розрахунково-касові, кредитні, валютні);

* послуги, аналоги яких є у відповідних тарифах (консультаційні);

* послуги, вартість яких не може бути встановлена об'єктивно (як правило, надаються банками в пакеті з платними товарними послугами).

Банківськими послугами можна вважати також дії банку, які супроводжують його основні функції та спрямовані на зростання дохідної діяльності банку.

Вітчизняні комерційні банки тільки розпочинають освоювати сферу банківських послуг. Нині широко надаються розрахунково-касові довірчі, консультаційні та інші послуги. Повільне запровадження ринку банківських послуг викликане неспроможністю банків надавати весь спектр послуг та низьким попитом клієнтів на них.

2.

<< | >>
Источник: БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ. Лекції. 2016

Еще по теме 1. Послуги комерційного банку та їх види: