<<

ЗМІСТ

Вступ ..................... 3

1. Типова програма ............... 4

2. Навчально-методичне забезпечення ....... 12

2.1. Методичні поради до вивчення курсу .......

12

2.2. Термінологічний словник ........... 93

2.3. Плани семінарських і практичних занять ..... 117

2.4. Завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу .................. 120

2.4.1. Доповіді ............... 120

2.4.2. Контрольні тести і запитання ....... 123

2.4.3. Задачі ................ 137

2.5. Індивідуальна робота ............ 159

2.5.1. Навчальні завдання ........... 159

3. Питання для підсумкового контролю ...... 163

Рекомендована література ............ 169

Додатки ................... 175

<< |
Источник: М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. — К.: КНЕУ,2002. — 184 с.. 2002

Еще по теме ЗМІСТ: