<<
>>

ВИСНОВКИ

На даний час наша економіка переживає важкі часи. Проблеми місцевого самоврядування і формування місцевих бюджетів вимагають більш пильного ставлення до себе. Основна причина цього - велика дотаційність місцевих бюджетів.

Але подолавши кризу на місцевому рівні можна швидко подолати кризу та її наслідки прикладом цього служать безліч країн (США, Німеччина, Китай і т.ін.), цьому сприятиме:

- розширення доходної бази місцевих бюджетів шляхом перерозподілу доходів між державним та місцевими бюджетами, розширення переліку місцевих податків і зборів;

- компенсації втрат надходжень місцевих бюджетів, пов’язаних з наданням державою пільг по сплаті податків;

- стимулювання соціально-економічного розвитку територій шляхом збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів (збільшення кількості джерел надходжень до бюджету розвитку), удосконалення порядку та умов розподілу надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

- проведення адміністративно-територіальної реформи з урахуванням рівня розвитку інфраструктури територій, природно-ресурсного потенціалу тощо;

- формування стабільної нормативно-правової бази з врахуванням вищезазначених напрямків реформування системи міжбюджетних відносин;

- підвищення якості управління бюджетними витратами, спрямованого не ефективність і результативність бюджетних витрат, для чого необхідне впровадження моніторингу результативності і бюджетних витрат;

- розробка і застосування критеріїв оцінки ефективності управління муніципальною власністю.

Останні зміни до Бюджетного кодексу України, передбачають цілий ряд заходів щодо удосконалення міжбюджетних відносин з метою зменшення залежності місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету, створення належних умов для виконання органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади покладених на них функцій. Зокрема, з метою збільшення фінансової самодостатності місцевих бюджетів шляхом подальшої децентралізації управління бюджетними коштами вперше до місцевих бюджетів передаються доходи державного бюджету, передбачено збільшення ресурсу місцевих бюджетів на виконання власних повноважень, розширено джерела формування доходів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Але, незважаючи на позитивні надбання, деякі питання залишились невирішеними, тому існує поле для подальшого їх вивчення та вирішення.

Реалізація на практиці позитивних нововведень та врахування зауважень до нового Бюджетного кодексу, узгодження чинних нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини та прийняття нових забезпечить максимальну ефективність використання бюджетних ресурсів, сприятиме підвищенню якості надання суспільних послуг, сталому соціально-економічному розвитку регіонів.

<< | >>
Источник: Вдосконалення управління фінансами місцевої влади. Курсова робота. Київ 2011. 2011

Еще по теме ВИСНОВКИ: