<<

Структура видатків бюджетів міст Полтави, Сум та Чернігова у 2009-2010 рр. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)

КФКВ Видатки бюджету за функціональною структурою

(за шестизначним кодом)

2009 р.
(факт)
2010 р. (план)
м. Суми м. Чернігів м. Полтава м. Суми м. Чернігів м. Полтава
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
010000 Державне управління 22 276,7 3,7 13641,4 2,2 22 990,3 4,3 28627,2 4,4 17165,7 2,5 20 807,9 3,2
060000 Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави. Міська Комплексна програма профілактики злочинності на 2006-2010 роки - - 742,7 0,1 - - - - 1 770,0 0,3 - -
070000 Освіта 182 787,1 30,1 173717,3 28,5 10 075,6 1,9 207 255,0 31,7 211 859,5 30,4 11 332,1 1,8
080000 Охорона здоров’я 113613,6 18,7 126781,5 20,8 115973,9 21,7 136 294,2 20,9 153407,4 22,0 146 710,6 22,8
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 133950,9 22,1 830,5 0,1 3961,5 0,7 179 701,8 27,5 1 313,5 0,2 5841,1 0,9
100000 Житлово-комунальне

господарство

44477,6 7,3 7 962,2 1,3 19 857,3 3,7 23296,9 3,6 10881,7 1,6 ЗО 130,0 4,7
110000 Культура і мистецтво 14922,4 2,5 15679,5 2,6 23254,0 4,4 17 721,3 2,7 21 677,1 3,1 26 204,5 4,1
120000 Засоби масової інформації 190,0 0,0 1 500,0 0,2 595,0 0,1 387,0 0,1 1 600,0 0,2 705,0 0,1
130000 Фізична культура і спорт 4703,0 0,8 8 178,3 1,3 8013,3 1,5 6 025,4 0,9 8381,7 1,2 8439,9 1,3
150000 Будівництво 29 073,5 4,8 3556,5 0,6 0,0 0,0 13750,0 2,1 10 560,3 1,5 5774,6 0,9

302

КФКВ Видатки бюджету за функціональною структурою

(за шестизначним кодом)

2009 р.
(факт)
2010 р. (план)
м.Суми м. Чернігів м. Полтава м. Суми м. Чернігів м. Полтава
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 64,3 0,0 0,0 0,0 230,0 0,0 80,0 0,0 13,0 0,0 65,0 0,0
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 19 241,0 3,2 21184,0 3,5 14576,0 2,7 23726,3 3,6 23459,7 3,4 15450,0 2,4
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 2 948,5 0,5 830,1 0,1 250,0 0,0 1 744,5 0,3 1 614,9 0,2 0,0
200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 841,8 0,1 194,7 0,0 668,0 0,1 450,8 0,1 77,1 0,0 633,0 0,1
240000 Цільові фонди 5870,4 1,0 3716,4 0,6 1 590,7 0,3 3851,6 0,6 6069,2 0,9 2 649,4 0,4
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 6 575,6 1,1 1 148,6 0,2 3398,2 0,6 7 071,9 1,1 2687,9 0,4 4035,4 0,6
Разом видатків 581 542,4 95,9 379 663,7 62,2 225433,8 42,2 649 983,9 99,6 472538,5 67,7 278778,4 43,3
Міжбюджетні трансферти 24993,1 4,1 176016,6 28,8 308550,8 57,8 2 850,1 0,4 225391,5 32,3 365191,2 56,7
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 0,0 54527,3 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього видатків 606 535,5 100,0 610 207,6 100,0 533984,6 100,0 652 834,0 100,0 697930,0 100,0 643969,6 100,0

<< |
Источник: Балацький Є.О.. Бюджет міста у системі фінансів території [Текст] : монографія / Є. О. Балацький. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2011. - 302 с.. 2011

Еще по теме Структура видатків бюджетів міст Полтави, Сум та Чернігова у 2009-2010 рр. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів):