<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бюджетний кодекс України, остання редакція від 01.01.2011

2. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. – Т. 5. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, М.

Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. Т. Бодров та ін. – К. : НДФІ, 2004

3. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика. Монографія. Загорський В.С. – Ірпінь, Видавництво: НАДПСУ, 2006.

4. Бюджет и бюджетный процесс в Украине, Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Учебное пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1995.

5. Бюджетна система України: Фещенко Л.В. Навч. посібник.: Кондор, 2008.

6. Державні фінанси України, Василик О.Д., Павлюк К.В. - К.: НІОС - 2002.

7. Державні фінанси: Навч.посібник, під ред. В.М. Федосова, С.Я.Огород-ника, В.Н.Суторміной.-К.: Либідь, 2002.

8. Закон України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, із змінами.

9. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., Міністерство юстиції України. – К. : Право, 1996.

10. Місцеві фінанси, Сунцова О.О. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

11. Місцеві фінанси України. Кравченко В. Навчальний посібник., К,: «Знання», 1999.

12. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні, Фінанси України. Демків О. І.– 2009. – № 3

13. Некоторые особенности бюджетной и налоговой системы Финансы. Артемов Ю.М. – 1995. – №11.

14. О финансовых основах местного самоуправления. Финансы. -1996. – №3

15. Местные финансы. Фин. энцикл. Под общ. ред. И.А. Блинова, А.И. Буковецкого. – М.: Гос. изд-во, б.г. – 1998

16. Про бюджетну класифікацію та її запровадження, Міністерство фінансів України наказ від 27 грудня 2001 року № 604 ( Із змінами)

17. Про місцеві податки і збори: Проект Закону України. Місцеве самоврядування. Кравченко В., Василик О., Пухтинський М., Пітцик М., Безсмертний Р.– 1999. – №3–4.

18. Урегулювання міжбюджетних відносин у контексті адміністративної реформи в Україні, Мосієнко Ю. Збірник наукових праць Української академії при Президентові України. – 2005. – № 2

19. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів: Курс лекцій, Савченко Л. А., Цимбалюк А. В., Капіца В. А. та ін. Держ. подат. адміністрація України; Акад. ДПС України. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.

20. Фискальная политика регионов. Финансы. Горский И.В. – 1995. – №10.

21. Формування доходів місцевих бюджетів. Фінанси України. Павлюк К.В. 2008. -№ 4

22. Фінансовий контроль. Золотарьова І.– 2008.

<< |
Источник: Вдосконалення управління фінансами місцевої влади. Курсова робота. Київ 2011. 2011

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. ЗМІСТ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 3. Методичні рекомендації шодо виконання самостійної роботи
 4. ЗМІСТ
 5. СПИСОК використаної літератури
 6. Список використаної та рекомендованої літератури
 7. Зміст
 8. Зміст підручника «Казначейська справа»
 9. Список використаної літератури
 10. ЗМІСТ
 11. Список використаної літератури
 12. ЗМІСТ