<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бюджетний кодекс України, остання редакція від 01.01.2011

2. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. – Т. 5. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, М.

Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. Т. Бодров та ін. – К. : НДФІ, 2004

3. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика. Монографія. Загорський В.С. – Ірпінь, Видавництво: НАДПСУ, 2006.

4. Бюджет и бюджетный процесс в Украине, Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Учебное пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1995.

5. Бюджетна система України: Фещенко Л.В. Навч. посібник.: Кондор, 2008.

6. Державні фінанси України, Василик О.Д., Павлюк К.В. - К.: НІОС - 2002.

7. Державні фінанси: Навч.посібник, під ред. В.М. Федосова, С.Я.Огород-ника, В.Н.Суторміной.-К.: Либідь, 2002.

8. Закон України “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №280/97-ВР, із змінами.

9. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., Міністерство юстиції України. – К. : Право, 1996.

10. Місцеві фінанси, Сунцова О.О. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

11. Місцеві фінанси України. Кравченко В. Навчальний посібник., К,: «Знання», 1999.

12. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні, Фінанси України. Демків О. І.– 2009. – № 3

13. Некоторые особенности бюджетной и налоговой системы Финансы. Артемов Ю.М. – 1995. – №11.

14. О финансовых основах местного самоуправления. Финансы. -1996. – №3

15. Местные финансы. Фин. энцикл. Под общ. ред. И.А. Блинова, А.И. Буковецкого. – М.: Гос. изд-во, б.г. – 1998

16. Про бюджетну класифікацію та її запровадження, Міністерство фінансів України наказ від 27 грудня 2001 року № 604 ( Із змінами)

17. Про місцеві податки і збори: Проект Закону України. Місцеве самоврядування. Кравченко В., Василик О., Пухтинський М., Пітцик М., Безсмертний Р.– 1999. – №3–4.

18. Урегулювання міжбюджетних відносин у контексті адміністративної реформи в Україні, Мосієнко Ю. Збірник наукових праць Української академії при Президентові України. – 2005. – № 2

19. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів: Курс лекцій, Савченко Л. А., Цимбалюк А. В., Капіца В. А. та ін. Держ. подат. адміністрація України; Акад. ДПС України. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.

20. Фискальная политика регионов. Финансы. Горский И.В. – 1995. – №10.

21. Формування доходів місцевих бюджетів. Фінанси України. Павлюк К.В. 2008. -№ 4

22. Фінансовий контроль. Золотарьова І.– 2008.

<< |
Источник: Вдосконалення управління фінансами місцевої влади. Курсова робота. Київ 2011. 2011

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: