Задать вопрос юристу

Систематизація науково-методичних підходів до розуміння сутності фінанси міста

Автор Досліджувана

категорія

Сутність
Морозова Т.Г. [88] Місцеві фінанси Сукупність грошових коштів, що використовуються на економічний і соціальний розвиток територій.

Головним напрямком використання місцевих фінансів є фінансове забезпечення соціальної і частково виробничої інфраструктури

Бечко П.К. [13] Місцеві фінанси Система, формування, розподілу і використання доходів територіальними громадами та місцевими органами з метою виконання закріплених за ними функцій і завдань
Кириленко О.П. [61] Місцеві фінанси Система фінансових відносин з приводу формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань
Гапонюк В.П. [34] Місцеві фінанси Об'єктивна форма економічних відносин, що пов'язана з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі яких відбувається формування та використання фондів грошових коштів, призначених для задоволення потреб регіонів країни
Рева Т.М. [120] Місцеві фінанси Економічні відносини, пов'язані з формуванням централізованих та децентралізованих фондів коштів і використанням їх на забезпечення соціальних потреб та економічного розвитку території
Загорський B.C. [51] Місцеві фінанси Система формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевим органам влади виконання покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих державного владою
Оспіщева В.І. [95] Місцеві фінанси Система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих
Юрій С.І., Федосова В.М. [158] Місцеві фінанси Система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань
Василик О.Д. [25] Місцеві фінанси Сукупність форм і методів створення й використання фінансових ресурсів для забезпечення органами місцевого самоврядування виконання покладених на них функцій у галузі економічного й соціального розвитку відповідних територій
Автор Досліджувана

категорія

Сутність
Леоненко П.М. [74] Місцеві фінанси Система формування, розподілу й використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них завдань і функцій
Заверуха О.Б. [50] Місцеві фінанси Сукупність відносин, врегульованих нормами фінансового права, що виникають між органами місцевого самоврядування та територіальними громадами, органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з приводу формування, розподілу та використання фондів грошових коштів органів місцевого самоврядування з метою задоволення публічного інтересу територіальної громади та виконання органами місцевого самоврядування державних функцій у процесі реалізації власних і делегованих державою повноважень
Дробозна Л.А., Поляк Г.Б., Константинова Ю.Н.
[41]
Місцеві фінанси Економічні відносини, пов'язані із формуванням централізованих та децентралізованих фондів коштів і використанням їх на забезпечення соціальних потреб та економічного розвитку території
Сазонець І.Л. [124] Місцеві фінанси; місцеві фінансові ресурси Місцеві фінанси - це економічні відносини, пов'язані із формуванням централізованих і децентралізованих фондів коштів та використанням їх на забезпечення соціальних потреб і соціально-економічного розвитку територій. Іншими словами, місцеві фінанси - це сукупність грошових коштів, які формуються й використовуються для вирішення питань місцевого значення. Місцеві фінансові ресурси - фонди коштів, що створюються і використовуються на соціальний і економічний розвиток регіонів
Полякова О.А. [108] Місцеві

(муніципальні) фінанси, фінансові ресурси міста

Місцеві (муніципальні) фінанси - грошові відносини, що виникають у зв'язку з формуванням грошових доходів і надходжень, що знаходяться у розпорядженні органа місцевого самоврядування, які використовуються ним на цілі фінансування розвитку соціально-економічної інфраструктури, інших потреб і задоволення потреб населення муніципального утворення.

Фінансові ресурси міста - грошові доходи, надходження і накопичення, мобілізовані у розпорядження органів міського самоуправління і використовуються ними в інтересах розвитку соціально-економічної інфраструктури, інших міських потреб та задоволення нужд населення міста

Бабич А.М., Павлова Л.М. [6] Муніципальні

фінанси

Сукупність соціально-економічних відносин, що виникають при формуванні, розподілі та використанні фінансових ресурсів для вирішення завдань місцевого значення
Автор Досліджувана

категорія

Сутність
Кравченко В. І. [68] Поняття місцеві фінанси є синонімом понять: фінанси місцевих органів влади, муніципальні (комунальні) фінанси, фінанси територіальної громади, фінанси муніципального утворення, фінанси міста, області, району, села, селища і т. ін. Система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.

Дане визначення засвідчує, що місцеві фінанси функціонують у різних формах залежно від державного і територіального устрою тієї чи іншої країни

Владимиров К.М., Чуйко Н.Г., Рогальський О.Ф. [32] Поняття місцеві фінанси є синонімом понять: фінанси місцевих органів влади, муніципальні (комунальні) фінанси, фінанси громади, міста, області, району, селища Це система формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення виконання місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих
Іванова О. Б. [54] Територіальні фінанси Система грошових відносин, яка виникає у розподільчому процесі з приводу формування у органів публічної влади фондів фінансових ресурсів (на безповоротній основі) і їх використання на забезпечення умов розширеного відтворення і економічного розвитку територій, надання послуг населенню, що проживає в адміністративно-територіальних утвореннях, у відповідності з виконуваними органами державної влади і місцевого самоуправління функціями і закріпленими повноваженнями

Таблиця В.1

<< | >>
Источник: Балацький Є.О.. Бюджет міста у системі фінансів території [Текст] : монографія / Є. О. Балацький. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2011. - 302 с.. 2011

Еще по теме Систематизація науково-методичних підходів до розуміння сутності фінанси міста:

 1. Розділ 1 Еволюція доктринальних та конституційних підходів до розуміння та сутності податково-правового компромісу інтересів платника податків і держави
 2. 1.1. Генезис доктринальних підходів до розуміння податково-правового компромісу
 3. 1.2. Розвиток конституційних підходів до сутності податково-правового компромісу
 4. 2.3. Обґрунтування методичних підходів та прикладного інструментарію оцінки стану формування бюджетного потенціалу регіону
 5. Розділ 1 МІСЦЕВІ ФІНАНСИ У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ І ФІНАНСІВ МІСТА
 6. 2.5.2. Систематизація принципів
 7. РОЗДІЛ 1 ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ
 8. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей.
 9. 2. Систематизація принципів державного управління
 10. Глава 4.1. СУТНІСТЬ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 11. Розділ 4 РОЗУМІННЯ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК