<<
>>

Порівняльна таблиця складу доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у різних редакціях Бюджетного кодексу (ст. 69)

Бюджетний кодекс в редакції від 21 червня 2001 р. Бюджетний кодекс у редакції від 8 липня 20І0 р.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів:

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності, що зараховується до місцевих бюджетів у порядку, визначеному статтями 65 і 66 цього Кодексу для податку з доходів фізичних осіб

Податок на прибуток підприємств комунальної власності; Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення

100 відсотків плати за землю -

для бюджетів міст Києва та Севастополя;

75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;

60 відсотків плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

Плата за землю, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування

Податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування

- Плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад
Місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування; Місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки

Фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування

- Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами

Бюджетний кодекс в редакції від 21 червня 2001 р. Бюджетний кодекс у редакції від 8 липня 20І0 р.
Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
- Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування
- Адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями
- Штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів
Плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення
- Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім платежів, які мають цільове спрямування згідно із законом)
- Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів
- Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів
- 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло
- Кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

Бюджетний кодекс в редакції від 21 червня 2001 р. Бюджетний кодекс у редакції від 8 липня 20І0 р.
Надходження від місцевих грошово- речових лотерей -
Гранти та дарунки у вартісному обрахунку -
Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів:
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності; плата за гарантії Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету. Податок з власників наземних транспортних засобів сплачується платниками цього податку за місцем реєстрації таких транспортних засобів.
Кошти від його надходження використовуються виключно для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг відповідно до закону
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі: 30 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст- обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території; 70 відсотків - до бюджету міста Києва та 30 відсотків - до обласного бюджету Київської області у разі реєстрації транспортних засобів у місті Києві;

100 відсотків - до бюджету міста Севастополя у разі реєстрації транспортних засобів у місті Севастополі

Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами)
Кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя; 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл
Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)
- 30 відсотків збору за проведення гастрольних заходів

Продовж.
табл. Е.1
Бюджетний кодекс в редакції від 21 червня 2001 р. Бюджетний кодекс у редакції від 8 липня 20І0 р.
- 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків Відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл

Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету

Плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками), в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків
Цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища Надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами

Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам; повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними

Інші надходження, передбачені законом

<< | >>
Источник: Балацький Є.О.. Бюджет міста у системі фінансів території [Текст] : монографія / Є. О. Балацький. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2011. - 302 с.. 2011

Еще по теме Порівняльна таблиця складу доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у різних редакціях Бюджетного кодексу (ст. 69):