<<
>>

Динаміка та склад власних доходів бюджету міста Суми у 2005-2010 рр., тис. гри.

пор.

Стаття власних доходів 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.
(план)
грн. % грн. % грн. % грн. % грн. % грн. %
5615637 11,4 5567 591 8,8 5 823 403 6,9 6 089066 4,8 6084455 4,9 6124500 5,2
2 Плата за землю 14815536 30,2 17 047 950 27,0 19 791 550 23,3 38318886 30,1 47 578385 38,2 51 900 000 44,3
3 Податок із власників транспортних засобів 4725419 9,6 5972147 9,4 6778366 8,0 7 440718 5,9 7 471 029 6,0 7 800000 6,7
4 Надходження відсотків за користування бюджетними коштами 266 171 0,5 316769 0,5 931 619 1,1 4 473 422 3,5 310970 0,2 230 000 0,2
5 Податок на промисел 58272 0,1 63001 0,1 67 368 0,1 73430 0,1 89 475 0,1 91 000 0,1
6 Плата за забруднення середовища 395880 0,8 373611 0,6 519 949 0,6 542 593 0,4 661 502 0,5 724800 0,6
7 Кошти від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності 5623513 11,5 11 616 435 18,4 14654685 17,3 22 420092 17,6 16 001 888 12,8 13051 100 11,1
8 Фіксований с/г податок 6 363 0,0 10955 0,0 4655 0,0 6 043 0,0 5352 0,0 5 500 0,0
9 Плата за оренду майнових комплексів комунальної власності 2 977 688 6,1 4 631 565 7,3 9101 155 10,7 15710125 12,4 13 152 463 10,6 11 959100 10,2
10 Плата за гарантії 189 000 0,4 98799 0,2 0 0,0 5610 0,0 11 150 0,0 10 690 0,0
11 Власні надходження бюджетних установ 12 322 807 25,1 15120 078 23,9 21 502735 25,3 26 591 643 20,9 25251 388 20,3 19 044810 16,3
12 Податок на прибуток підприємств комунальної власності 1 068422 2,2 1 737 661 2,7 1 447 932 1,7 1 570538 1,2 3052333 2,5 1 550000 1,3
13 Платежі за спеціальне використання 31 103 0,1 71 794 0,1 30 945 0,0 84088 0,1 89035 0,1 111000 0,1
14 Інші 1 015 865 2,1 618488 1,0 4222 608 5,0 3817197 3,0 4817850 3,9 4 561 800 3,9
Усього власних доходів 49 111 676 100,0 63246 843 100,0 84876970 100,0 127143452 100,0 124577275 100,0 117 164300 100,0

<< | >>
Источник: Балацький Є.О.. Бюджет міста у системі фінансів території [Текст] : монографія / Є. О. Балацький. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2011. - 302 с.. 2011

Еще по теме Динаміка та склад власних доходів бюджету міста Суми у 2005-2010 рр., тис. гри.: