<<
>>

2.4.3. ЗАДАЧІ

Задача 1

Розрахувати обсяг видатків бюджету АРК, обласних бюджетів та бюджетів м. Києва і м. Севастополя на утримання органів місцевого самоврядування, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Дані.

Розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів у цілому по Україні — 285486,4 тис. грн.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,047.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,0032.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,0018.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,04.

Кількість населення станом на 01.01.2000 року по адміністративно-територіальних одиницях (див. табл.).

Таблиця

Адміністративно-територіальна одиниця Кількість населення (тис. осіб)
Автономна Республіка Крим 2117,7
Області:
Вінницька 1815,3
Волинська 1058,7
Дніпропетровська 3712,6
Донецька 4953
Житомирська 1432,7
Закарпатська 1284
Запорізька 2004,8
Івано-Франківська 1456,8
Київська 1830,5
Кіровоградська 1168,5
Луганська 2643
Львівська 2716,6
Миколаївська 1298,8
Одеська 2510,4
Полтавська 1677,6
Рівненська 1187,9
Сумська 1337,7
Тернопільська 1157,6
Харківська 2969,9
Херсонська 1226,4
Хмельницька 1460,6
Черкаська 1450,8
Чернівецька 932,3
Чернігівська 1285,3
м.
Київ
2631,9
м. Севастополь 389,4
Усього 49 710,8

Задача 2

Розрахувати обсяг видатків на фізичну культуру і спорт бюд­жету АРК, обласних бюджетів, бюджетів м. Києва і м. Севастополя, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Дані.

Прогнозний обсяг видатків на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів — 64012,4 тис. грн.

Частка видатків бюджету АРК та обласних бюджетів від загального обсягу видатків за цією статтею всіх місцевих бюджетів — 0,4; для бюджетів м. Києва і м. Севастополя — 1.

Кількість населення України станом на 01.01.2000 р.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць на 01.01.2000 р.

Загальна кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл.

Кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл у кожній з адміністративно-територіальних одиниць (див. табл.).

Таблиця

Адміністративно-територіальна одиниця Кількість учнів
Автономна Республіка Крим 4171
Області:
Вінницька 3729
Волинська 3543
Дніпропетровська 5523
Донецька 7361
Житомирська 2458
Закарпатська 2487
Запорізька 3029
Івано-Франківська 5309
Київська 6537
Кіровоградська 2061
Луганська 4578
Львівська 7016

Закінчення табл.

Адміністративно-територіальна одиниця Кількість учнів
Миколаївська 4643
Одеська 3187
Полтавська 2559
Рівненська 2602
Сумська 4106
Тернопільська 2601
Харківська 9206
Херсонська 5222
Хмельницька 3380
Черкаська 1912
Чернівецька 2642
Чернігівська 3650
м.
Київ
8431
м. Севастополь 978
Усього 112 921

Задача 3

Розрахувати обсяг доходів, закріплених за зведеним бюджетом АРК, бюджетами областей та міст Києва і Севастополя, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних транс­фертів.

Дані (див. табл.).

Індекс відносної податкоспроможності.

Кількість населення адміністративно-територіальних одиниць станом на 01.01 1998, 1999, 2000 років.

Кількість населення України станом на 01.01 1998, 1999, 2000 років.

Обсяг сільськогосподарського податку.

Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок.

Прогнозний обсяг доходів, закріплений за всіма адміністра­тив­но-територіальними одиницями України на 2001 рік (9 014 600 тис. грн).

Таблиця

Адміністративно- територіальна одиниця Кількість населення (тис. осіб) Індекси відносної податкоспроможності Обсяг фіксованого с/г податку Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок
01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 1998 1999 2001
Автономна Рес­пуб­ліка Крим 2157,7 2134,7 2117,7 0,9193 0,8220 0,8823 5004,3 7069
Області:
Вінницька 1847,1 1831,5 1815,3 0,6208 0,5962 0,5931 11244,9 4702
Волинська 1067,9 1063,9 1058,7 0,5993 0,5465 0,5651 1343,3 2947
Дніпропетровська 3775,4 3745,0 3712,6 1,4406 1,3425 1,3491 7309,8 16519
Донецька 5064,4 5007,9 4953 1,3193 1,2214 1,2569 7469,4 23747
Житомирська 1457,1 1445,5 1432,7 0,5824 0,5478 0,5450 4186,7 4297
Закарпатська 1324,4 1323,4 1284 0,4754 0,5471 0,5295 608,7 2670
Запорізька 2042,5 2023,8 2004,8 1,2458 1,1990 1,2436 6960,8 8169
Івано-Франківська 1463,6 1460,6 1456,8 0,5789 0,5165 0,5545 565,6 3379
Київська 1864,0 1849,6 1830,5 0,7491 0,7658 0,7771 5519 5669
Кіровоградська 1197,8 1183,8 1168,5 0,7301 0,6215 0,6566 4713,3 3807
Луганська 2706,4 2673,8 2643 0,8917 0,8730 0,8413 13425,2 12137
Львівська 2739,6 2728,6 2716,6 0,7847 0,7926 0,7818 618,1 8808

Закінчення табл.

Адміністративно- територіальна одиниця Кількість населення (тис. осіб) Індекси відносної податкоспроможності Обсяг фіксованого с/г податку Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок
01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 1998 1999 2001
Миколаївська 1322,5 1309,9 1298,8 0,8370 0,8082 0,8386 9364,1 4565
Одеська 2547,8 2528,6 2510,4 1,1325 1,1986 1,1650 11886,3 8806
Полтавська 1708,3 1693,1 1677,6 0,8947 0,9866 0,9431 3584,8 5274
Рівненська 1192,2 1190,3 1187,9 0,5558 0,5150 0,5237 388,8 3017
Сумська 1369,8 1354,5 1337,7 0,8504 0,7568 0,7927 15972,1 4633
Тернопільська 1168,4 1163,9 1157,6 0,4552 0,4385 0,4505 3453,7 2731
Харківська 3024,4 2997,9 2969,9 0,9272 1,0131 0,9919 15976,2 12477
Херсонська 1246,8 1237,1 1226,4 0,7518 0,5817 0,6449 6301,2 4011
Хмельницька 1523,3 1511,0 1460,6 0,6248 0,5423 0,5646 4806,2 4137
Черкаська 1478,7 1463,7 1450,8 0,7134 0,7096 0,7052 3754,1 4243
Чернівецька 938,5 935,4 932,3 0,6421 0,6225 0,6029 1825,6 2129
Чернігівська 1318,5 1302,9 1285,3 0,6957 0,6290 0,6615 5083,5 4042
м. Київ 2629,3 2626,5 2631,9 2,7580 3,3713 3,1845 0 14058
м. Севастополь 397,3 391,7 389,4 1,4572 1,2266 1,3272 1634,3 1957
Усього 50 573,7 50 178,6 49 710,8 1,0000 1,0000 1,0000 150 000,0 180 000

Задача 4

Розрахувати обсяг власних доходів зведеного бюджету АРК, бюджетів областей та бюджетів міст Києва та Севастополя, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Дані (див. табл.).

Розрахунковий обсяг кошика власних доходів адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік.

Розрахунковий обсяг надходження за утримання дітей у школах-інтернатах на 2001 рік.

Обсяг кошика доходів бюджету адміністративно-територіаль­ної одиниці, затверджений відповідною місцевою радою на 2001 рік.

Таблиця

(тис. грн)

Адміністративно- територіальна одиниця Обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-тери­торіальної оди­ниці на 2001 рік Обсяг надходжень плати за утри­мання дітей у школах-інтернатах Обсяг власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Автономна Респуб­­ліка Крим 18 836,1 19 18 855,1
Області:
Вінницька 13 078,3 2,7 13 081,0
Волинська 13 496,5 31,1 13 527,6
Дніпропетровська 56 367,0 141,7 56 508,7
Донецька 75 395,4 51,4 75 446,8
Житомирська 13 623,1 0,7 13 623,8
Закарпатська 11 496,9 70 11 566,9
Запорізька 39 842,8 16 39 858,8
Івано-Франківська 19 883,9 22,2 19 906,1
Київська 11 193,4 0 11 193,4
Кіровоградська 9898,1 6,2 9904,3
Луганська 27 111,2 54,1 27 165,3
Львівська 28 300,4 16 28 316,4
Миколаївська 17 048,1 9 17 057,1
Одеська 85 181,2 108,7 85 289,9
Полтавська 28 911,9 31,0 28 942,9
Рівненська 8504,3 4,6 8508,9

Закінчення табл.

Адміністративно-територіальна одиниця Обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-тери­торіальної оди­ниці на 2001 рік Обсяг надходжень плати за утри­мання дітей у школах-інтернатах Обсяг власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Сумська 16 910,9 33 16 943,9
Тернопільська 10 181,8 7,3 10 189,1
Харківська 60 511,4 7,5 60 518,9
Херсонська 9738,4 24,6 9763,0
Хмельницька 18 850,5 4 18 854,5
Черкаська 13 241,3 7,2 13 248,5
Чернівецька 17 446,8 3,5 17 450,3
Чернігівська 15 085,0 13,9 15 098,9
м. Київ 89 888,6 26,7 89 915,3
м. Севастополь 5576,7 7 5583,7
Усього 735 600 719,1 736 319,1

Задача 5

Використовуючи дані задач 3,4 та розрахунковий обсяг надходжень податку на прибуток підприємств, що зараховується до бюджетів АРК та м. Києва, і акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що зараховується до бюджету АРК на 2001 рік (крім акцизного збору з нафтопродуктів) розрахувати прогнозний обсяг дохідної частини зведеного бюджету АРК, бюджетів об- ластей та бюджетів міст Києва і Севастополя.

Дані.

Прогнозний обсяг акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується за місцезнаходженням в АРК — 119830 тис. грн.

Прогнозний обсяг надходжень податку на прибуток підприємств до бюджетів АРК та м. Києва, що становить відповідно 229771 тис. грн та 1661862 тис. грн.

Задача 6

Використовуючи дані задачі 5 та дані таблиці, розрахувати обсяг трансферту вирівнювання до бюджету адміністративно-територіальної одиниці.

Таблиця

(тис. грн)

Адміністративно-територіальна одиниця Обсяг видатків загального фонду (без урахування видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету) Субвенція з Державного бюджету, у тому числі
у складі спеціального фонду у складі загального фонду
На надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг На соціально-економічний розвиток м. Севастополя На ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій На додаткові витрати бюд­жету м. Славутича Київської області, пов’язані з закриттям Чорнобильської АЕС На соціально-економічний розвиток Великої Ялти На реконструкцію та реставрацію Одесь­кого опер­ного театру та збереження історичної забудови в централь­ній частині м. Львова На виконання функцій столиці України
Автономна Рес­публіка Крим 719 352,6 63 106,3 10 000
Області:
Вінницька 224 233,5 123 292,9
Волинська 125 830 76 835,1 1000
Дніпропетровська 988 299,7 186 402,6
Донецька 1 238 144,4 248 898 5000
Житомирська 163 669,7 77 163,8
Закарпатська 139 580,7 48 688,4 30 000
Запорізька 507 311,2 80 546,1
Івано-Франківська 169 389,2 92 679 10 000
Київська 280 510,8 135 293,4 5000
Кіровоградська 158 086,7 717 43,1
Луганська 454 140,5 134 260,3

Закінчення табл.

Адміністративно-територіальна одиниця Обсяг видатків загального фонду (без урахування видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету) Субвенція з Державного бюджету, у тому числі
у складі спеціального фонду у складі загального фонду
На надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг На соціально-економічний розвиток м. Севастополя На ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій На додаткові витрати бюд­жету м. Славутича Київської області, пов’язані з закриттям Чорнобильської АЕС На соціально-економічний розвиток Великої Ялти На реконструкцію та реставрацію Одесь­кого опер­ного театру та збереження історичної забудови в централь­ній частині м. Львова На виконання функцій столиці України
Львівська 421 135,1 236 958 10 000
Миколаївська 228 505,7 49 639,2 11 700
Одеська 635 547,2 100 884,9 10 000
Полтавська 324 794,6 137 257,9
Рівненська 123 937,1 92 773,6
Сумська 230 453,2 89 119,4
Тернопільська 110 558,3 74594,2
Харківська 623 354,9 187 251,9
Херсонська 163 425,7 56 952
Хмельницька 179 839,2 89 015,6
Черкаська 206 848,2 83 483,7
Чернівецька 122 771,4 25 961,3
Чернігівська 179 044,5 155 287,7
м. Київ 3 270 742,8 164 062,1 150 000
м. Севастополь 102 875,2 14 265,5 31 700
Усього 12 092 382,1 2 896 416 31 700 57 700 5000 10 000 20 000 150 000

Задача 7

Загальна площа житлових будинків комунальної власності районів міста та ЖБК, які перебувають на обслуговуванні, становить 36385,7 тис. кв. м, у тому числі площа будинків не обладнаних ліф­та­ми становить 27298,3 тис. кв. м. Тарифи по квартирній платі в бу­дин­ках не обладнаних ліфтами встановлені в розмірі 0,22 грн. без ПДВ за 1 кв. м, а в будинках обладнаних ліфтами — на 7 копійок біль­ше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на плановий рік.

Задача 8

У плановому періоді плата за 1 кв. м орендованої площі збіль­шиться на 17% у порівнянні з попереднім періодом, де вона ста­новила 1,41 коп. за 1 кв. м. Слід зазначити, що загальна площа житлових приміщень дорівнює 5,38% від загальної жилої площі міста. Визначити суму грошових коштів, які надійдуть від експлуатації нежитлових приміщень.

Задача 9

Відповідно до загальноміської програми «Покрівля» необхідно відремонтувати 496604 кв. м покрівлі. Згідно з проведеними розрахунками ця площа та вартість ремонту 1 кв. м покрівлі розподілились по районах міста таким чином (див. табл.).

Таблиця

№ п/п Райони Площа покрівлі, що потребує ремонту в % Ціна ремонту 1 кв. м
1 Старокиївський 2,4 57,73
2 Московський 6,3 36,17
3 Печерський 7,6 33,99
4 Радянський 10,4 30,29
5 Залізничний 6,5 35,78
6 Шевченківський 8,0 28,33
7 Жовтневий 5,0 31,60
8 Подільський 5,2 39,20
9 Дарницький 6,8 29,45
10 Дніпровський 5,3 39,80
11 Ленінградський 9,9 36,01
12 Мінський 12,3 28,84

Закінчення табл.

№ п/п Райони Площа покрівлі, що потребує ремонту в % Ціна ремонту 1 кв. м
13 Ватутінський 9,4 28,42
14 Харківський 3,1 35,05
15 ДКП КШЕЕ 1,8 35,87
Усього 100

Необхідно визначити загальну потребу в коштах для ремонту покрівлі в місті та розподілити її по районах міста.

Задача 10

Відповідно до протоколу апаратної наради у Голови міської дер­ж­адміністрації вирішено щорічно проводити заміну 150 ліфтів вар­тістю 100 тисяч кожний. Згідно з цим рішенням у кожному районі міс­та був складений проект плану заміни та модернізації ліфтів (див. табл.).

Таблиця

№ п/п Райони Кількість ліфтів
1 Старокиївський 8
2 Московський 16
3 Печерський 10
4 Радянський 11
5 Залізничний 5
6 Шевченківський 8
7 Жовтневий 2
8 Подільський 5
9 Дарницький 18
10 Дніпровський 5
11 Ленінградський 19
12 Мінський 9
13 Ватутінський 24
14 Харківський 10
Усього 150

Визначити суму грошових коштів, необхідних для заміни та модернізації ліфтів у кожному районі та в місті в цілому.

Задача 11

Відповідно до проекту заміни газових плит та газових колонок у житлових будинках міста, у яких закінчився термін експлуатації, для малозабезпечених категорій громадян передбачається від­новити 2000 газових плит і 510 газових колонок. При цьому кіль­кість газових плит та газових колонок по районах міста склада­лася таким чином:

№ п/п Райони Кількість газових плит, які підлягають заміні Кількість газових колонок, які підлягають заміні Усього:
Кількість (у %) Ціна (грн) Сума Кількість (шт.) Ціна (грн) Сума
1 Старокиївський 2,5 280 40 370
2 Московський 7,5 280 40 370
3 Печерський 7,5 280 50 370
4 Радянський 7,5 280 40 370
5 Залізничний 7,5 280 45 370
6 Шевченківський 7,5 280 45 370
7 Жовтневий 7,5 280 45 370
8 Подільський 15 280 50 370
9 Дарницький 7,5 280 35 370
10 Дніпровський 6,5 280 30 370
11 Ленінградський 7,0 280 35 370
12 Мінський 6,5 280 30 370
13 Ватутінський 5,0 280 15 370
14 Харківський 5,0 280 10 370
У місті: 100

Визначити суму бюджетних коштів, необхідних для заміни газових плит та газових колонок по районах та в місті в цілому.

Задача 12

Відповідно до рішення міської держадміністрації необхідно проводити роботи в кожному районі міста з відновлення протипожежної автоматики (ППА та ДВ) в житлових будинках підвищеної поверховості. Проведені роботи свідчать, що кількість систем ППА та ДВ, які підлягають заміні в районах міста така:

№ п/п Райони Кількість систем ППА та ДВ Ціна (грн) Сума
1 Старокиївський
2 Московський 65 3634,40
3 Печерський 10 3634,40
4 Радянський 20 3634,40
5 Залізничний 35 3634,40
6 Шевченківський 40 3634,40
7 Жовтневий 20 3634,40
8 Подільський 25 3634,40
9 Дарницький 40 3634,40
10 Дніпровський 60 3634,40
11 Ленінградський 55 3634,40
12 Мінський 70 3634,40
13 Ватутінський 65 3634,40
14 Харківський 45 45
У місті:

Задача 13

Користуючись даними задач 7, 8, 1, 6 та наведеними нижче даними, скласти проект кошторису на утримання та експлуатацію житлового фонду комунальної власності за такою формою (див. табл.).

Таблиця

№ п/п Показники Одиниця виміру (тис. кв. м) Потреба коштів на плановий період
1 Загальна площа житлових будинків кому- наль­ної власності 36385,7
2 Загальна площа нежитлових приміщень 1957,5
3 Загальна площа на обслуговуванні ЖЕКів 38342,5
4 Доходів усього без ПДВ З них:

— квартирна плата за обслуговування будин­ків та приватизованих квартир; — орендна плата за нежитлові приміщення; — відшкодування витрат на утримання внутрішньобудинкових мереж; — інші доходи

243 103

158 909 32 304 19 268 32 622

5 Видатки всього без ПДВ З них:

— заробітна плата; — нарахування на зарплату; — витрати на технічне обслуговування жит­­лових будинків; — вивезення сміття; — поточний ремонт житлового фонду; — інші видатки

284 161,5

46 816,4 17 982,1 49 385,4 34 500,6 48 462,8 87 014,2

6 Плановий прибуток 53 971,8
7 Збитки Перевищення виплаченого ПДВ над отриманим 9058,2
8 Збитки від різниці в тарифах на теплову енергію, яка відпускається населенню відомчими ТЕУ 1847,0
9 Дотація на покриття збитків унаслідок експлуатації житлового фонду 105 935,5
10 Дотація на капремонт житлового фонду (всього) Задачі 3,4,5,6
11 Дотація на експлуатацію та капремонт (9 + 10)
12 Дотація на покриття збитків минулих років 28 496,8
13 Дотація всього (11+12)

Задача 14

У періоді, що передує плановому, ДКП «Київелектротранс» перевезе 428000 тис. пасажирів, у тому числі 207000 тис. пасажирів платно і 221000 тис. пасажирів, які користуються правом безкош­товного проїзду. При цьому по абонентних талонах буде перевезено 80000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 24,0 млн грн доходів, а по проїзних квитках буде перевезено 127000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 14,0 млн грн. У плановому періоді кількість пасажироперевезень збільшить­ся на 104,91%. Визначити доходи ДКП «Київелектротранс» у плановому періоді та втрати від безплатного перевезення пасажирів.

Задача 15

Визначити суму грошових коштів, яка необхідна для прид­бан­ня рухомого складу в плановому періоді, та суму грошових кош­тів, необхідних для придбання запчастин.

1. Закупівля 30 тролейбусів:

а) 20 тролейбусів К12-03 за ціною 723,25 тис. грн;

б) 10 тролейбусів К12-04 за ціною 420 тис. грн.

2. Придбання 35 комплектів для трамвайних вагонів Т-3 м має здійснюватись по відкритій Чеській кредитній лінії в загальній су­мі 67907 тис. грн.

Авансовий платіж відкритої кредитної угоди становить 6689,8 тис. грн.

Витрати на відкриття кредитної лінії становлять:

а) цінова експертиза контракту — 22,3 тис. грн;

б) витрати на транспортування — 104,5 тис. грн;

в) оплата ПДВ (20%) — 8919,8 тис. грн;

г) оплата мита — 6689,8 тис. грн;

ґ) витрати на обслуговування кредиту — 557,8 тис. грн;

д) комісійні іноземному банку — 290,2 тис. грн;

е) комісійні за зобов’язаннями — 65 тис. грн;

є) перерахування Мінфіну — 379,8 тис. грн.

Усього:

3. Витрати на погашення кредиту банку «Київ» на прид­бання рухомого складу та на погашення кредиту становлять 4096 тис. грн.

Задача 16

Виходячи з наведених нижче даних, розрахувати вартість елек­троенергії, яка буде споживатись у плановому періоді при перевезенні пасажирів, та розподілити її між видами електро­транспор­ту. У попередньому році електротранспортом було спо­жито 152980 тис. кВт ? год електроенергії. При цьому для перевезення пасажирів трамваями було спожито 49,2% всієї електроенергії, тролейбусами — 50,6 % і фунікулером — 0,2 %. У плановому періоді кількість перевезень збільшиться на 2 %, а ціна 1 тис. кВт ? год електроенергії становитиме 147,2 грн.

Задача 17

Розрахувати вартість шин, які будуть підлягати заміні в пла­ново­му періоді, виходячи з наведених нижче даних. Тролейбуси ДАК мають 8 шин, тролейбуси 14 тр — 6 шин, тролейбуси ЮМЗ — 10 шин, тролейбуси 15 тр — 10 шин.

Типи тролейбусів Пройдено тис. вагонокілометрів тролейбусами
Депо № 1 Депо № 2 Депо № 3 Депо «Куренівське»
ДАК 2180,2 1223,6 5860,3
14 тр 4149,3 5476,8 5016,2
ЮМЗ 1910
15 тр 2653,7

При цьому слід знати, що в містах застосовується підвищений коефіцієнт зносу шин, який становить 1,01; норма пробігу шини — 60 тис. км. Ціна шини до тролейбусів ДАК і ЮМЗ — 440 грн, до тролейбусів 14 тр і 15 тр — 390 грн.

Задача 18

Визначити витрати грошових коштів на проведення ТО-1 і ТО-2 при експлуатації тролейбусів і трамваїв. На проведення ТО-1 вста­нов­лено норматив витратних матеріалів для тролей­бусів у розмірі 15 грн на 1 вагонодень, для трамваїв — 11 грн на 1 вагонодень. Про­тягом року тролейбусами буде виконано 152314 вагоноднів, а трам­ваями — 135902 вагонодні. При проведенні ТО-2 виконуються певні ремонтні роботи, тому норматив витратних матеріалів установлений для тролейбусів у розмірі 649 грн, а для трамваїв — 712 грн. За плановий період на тролейбусах буде виконано 1278 ремонтів, а на трам­ваях — 1131.

Задача 19

Визначити фонд заробітної плати ДКП «Київелектротранс» на плановий рік виходячи з того, що в році, який передував плановому, склались такі економічні показники:

1. Водії на лінії:

1.1 трамваїв:

— витрати на 1 мотор у вагоногодину становили 2,09 грн;

— план моторних вагоногодин (ваг. год.) на плановий рік — 923,3 тис. ваг. год.

1.2 тролейбусів:

— витрати на 1 машиногодину (маш. год.) — 2,337 грн;

— план машиногодин — 1749,9 тис.маш.год.

2. Основні ремонтні робітники:

— середньоспискова кількість — 2710 чол.;

— середньомісячна заробітна плата робітника — 266 грн;

— витрати на оплату праці на рік.

3. Інші допоміжні робітники:

— середньоспискова кількість — 1160 чол.;

— середньомісячна заробітна плата працівника — 130 грн;

— витрати на оплату праці.

4. Кондуктори:

— середньоспискова кількість — 1150 чол.;

— середньомісячна заробітна плата кондуктора — 220 грн;

— витрати на оплату праці.

5. Касири квиткові:

— середньоспискова кількість — 400 чол.;

— середньомісячна заробітна плата — 114 грн;

— витрати на оплату праці.

6. Керівники, фахівці та службовці:

— середньоспискова кількість — 1970 чол.;

— середньомісячна заробітна плата — 240 грн;

— витрати на оплату праці.

7. Усього на оплату праці:

При цьому слід ураховувати, що коефіцієнт зростання заробіт­ної плати становить — 12,26.

Задача 20

Скласти розрахунок інших витрат «Київелектротранс» на плановий період, виходячи з того, що витрати на надання послуг банків дорівнюють 1,5% від фонду заробітної плати. Крім того, банки отримують доходи від інкасації, що становлять 9 грн за 1000 грн, зданих у банк.

Слід зазначити, що підприємство повинне перерахувати 1% отриманих доходів в інноваційний фонд і дорожній збір становить 1,2% від доходів.

Задача 21

На підставі рішень задач 14—20 скласти проект кошторису дохо­дів і видатків ДКП «Київелектротранс» на плановий рік (див. табл.).

Таблиця

№ п/п Показники Сума (тис. грн)
1 Валові доходи всього: У т.ч. власні доходи З них: Від перевезення пасажирів Інші доходи Дотація з міського бюджету 2000
2 Валові витрати Собівартість перевезення пасажирів Електроенергія за рахунок дотації Амортизація за рахунок дотації Фонд оплати праці Відрахування на соцстрах Матеріальні витрати за рахунок дотації Інші витрати 109 428 21 353 31 552,2 11 850 20 115
3 Витрати згідно з розпорядженням за рахунок дотації Витрати на соціальну сферу 1000
4 Фонд матеріального заохочення та соціального розвитку 11 400
5 Капремонт рухомого складу 4000
6 Витрати на придбання рухомого складу
7 Витрати на погашення кредиту
8 Заборгованість минулих років 13 000
9 Прибутки + Збитки –

Задача 22

Розрахувати на плановий період, потребу в коштах на прид­бання пального для роботи автобусів, що працюють у звичай- ному режимі руху, виходячи з того, що щоденно потрібно: бензину А-76 — 26 тис. літрів; дизпалива — 52 тис. літрів. Вартість одного літра бензину становить 1,1 грн, а дизпалива — 0,97 грн. При цьому індекс зростання цін на пальне в році, що передував плановому становив 1,06. Крім того, борг за отримане пальне в попередньому році досяг 297,88 тис. грн.

Задача 23

Розрахувати вартість потреби в енергоносіях на плановий період автотранспортних підприємств міста, виходячи з наведених нижче даних.

№ п/п Назва енергоносія Одиниця виміру Необхідна кількість Ціна одиниці (грн) Загальна сума
1 Електрична енергія тис. квт · год 7701,6 150,0
2 Котельно-пічне паливо тис. м3 1855,8 342,0
3 Теплова енергія Гкал. 15608,0 70,0
Усього

Задача 24

Розрахувати потребу в іноземній валюті на технічне обслуговування та ремонт автобусів іноземного виробництва та автобусів, що укомплектовані агрегатами іноземного виробництва, виходячи з наведених нижче даних (див. табл.).

Задача 25

У році, що передував плановому норма амортизаційних відрахувань в автотранспортних підприємствах міста становила 3,2%. При цьому щорічна вартість основних фондів дорівнювала 298125 тис. грн. У плановому році середньорічна вартість основних фондів збільшиться на 39000 тис. грн. Необхідно визначити норму амортизаційних відрахувань на плановий період.

Таблиця

Моделі автобусів Плановий пробіг Норматив пробігу до обслуго- вування (тис. кал.) Кількість обслугованих Норма витрат на ремонт (дол. США) Витрати (дол. США)
ТО-1 ТО-2 ТО-1 Без ТО-2 ТО-2 ТО-1 ТО-2 Пр. ТО-1 ТО-2 Пр Усього
Ікарус 250 3391,4 5 20 678 509 170 3,76 14,9 43,79
Ікарус 256 359 5 20 72 54 18 3,76 14,9 43,79
Ікарус 260 5918,1 5 20 1184 888 296 4,33 16,93 56,01
Ікарус 263 1048 5 20 210 157 52 4,33 16,93 56,01
Ікарус 280 22 765 5 20 4553 3415 1138 4,48 19,48 67,81
Лаз 52523 9857,4 5 20 1971 1479 493 8,01 26,2 22,31
Лаз 52529 50 5 20 10 8 3 8,01 26,2 22,31
Лаз 47310 90 5 20 18 14 5 8,01 26,2 22,31
Лаз 52527 987,4 5 20 197 148 49 8,01 26,2 22,31
Лаз А141 20 742 5 20 414 311 104 8,01 26,2 22,31
Усього 46 538,2

Задача 26

Виходячи з задач 14—18 та наведених нижче даних (див. табл.), скласти кошторис доходів та видатків по міському автотранспорту на плановий рік та визначити суму бюджетної компенсації.

Таблиця

Показники Одиниці виміру Очікуване за попередній рік Проект планового року
Обсяг перевезень пасажирів млн пас. 334,7 341,2
У т.ч. платних млн пас. 156,5 159,5
Доходи всього 51794 52720,0
У т.ч. від перевезень тис. грн 49509,0 50435,0
від непрофільної діяльності тис. грн 2285 2285
ПДВ тис. грн 5422 5519,0
Доходи без ПДВ тис. грн 46372,0 47201,0
2 % відрахувань на будівництво доріг 908 944
Витрати всього 80220 100054
У т.ч. від перевезень 79611 99445,0
Заробітна плата 18984 21832
Відрахування на соцстрах 7119 8187,0
Паливно-мастильні матеріали 25424
Ремонт і технічне обслуговування 5282 13479,0
Вартість автомобільних шин 3087,0 3087,0
Амортизація автотранспорту 9107
Податки та збори 1064
Інші витрати 9544
Від непрофільної роботи 609
Збитки – 34756
Компенсація бюджету 34959,2 63782
Непокриті збитки -
Прибуток +
Відновлення рухомого складу 1860 149901
Непокриті збитки 16005,4
Усього компенсації

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав­кова. — К.: КНЕУ,2002. — 184 с.. 2002

Еще по теме 2.4.3. ЗАДАЧІ: