<<
>>

Д.В. Завадська, О.В. Яценко. Конспект лекцій з дисципліни «Управління взаємовідносинами банку з клієнтами» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Банківська справа»– Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013р. –47 с.. 2013

Конспект лекцій містить відомості про основні аспекти управління взаємовідносинами банку з клієнтами. Особливу увагу приділенорозгляду актуальних питань в розрізі дослідження клієнт-орієнтованого підходу в банках, серед яких: впровадження CRM-технологій в банківській справі, пошук механізмів аналізу маркетингової інформації про клієнтів банківської установи, розгляд методик оцінки й аналізу клієнтської бази банку та формулювання принципів побудови останньої. Конспект призначений для самостійного освоєння студентами матеріалу з дисципліни «Управління взаємовідносинами банку з клієнтами», що надає їм можливості піднятися на вищі сходинки теоретичного оволодіння спеціальними знаннями в галузі сучасного управління клієнтською базою.

<< | >>

Книги и учебники по дисциплине Банковский менеджмент:

  1. “Банківський менеджмент”. Лекції - 2016 год
  2. «Стратегия развития банка: бизнес планирование». Лекция - 2016 год
  3. Лекции по управлению в банковской сфере - 2016 год
  4. Тигранян В.С.. Конспект лекций по курсу «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР» - 2007 год