<<
>>

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Суть, предмет, види іпотеки

Предмет, мета, завдання, зміст дисципліни, її місце в системі економічних знань, методика, послідовність вивчення. Сутність іпотеки, сучасне трактування іпотеки, її функцій, ролі, особливостей.

Предмет іпотеки Закон України “Про іпотеку” №858 – ІV від 05.06.2003 про сутність і предмет іпотеки.

Види іпотеки за характеристикою предмета застави, зовнішньою і внутрішньою субординацією, кількістю заставодавців, метою застави та правовою основою. Іпотека як фінансовий інструмент ринку.

Тема 2. Історія становлення іпотеки і іпотечних відносин

              Виникнення іпотеки і іпотечних відносин в Стародавній Греції та Стародавньому Римі, еволюція іпотеки від фідуції до пігнуса. Історія виникнення та розвитку  іпотеки у Німеччині, Франції, інших європейських країнах.

Впровадження іпотеки в господарську діяльність США.

Особливості, тенденції впровадження і розвитку іпотеки в Україні (ХVІІ – ХХ століття).

Новий етап розвитку іпотеки в зв’язку з прийняттям законів України:

“Про іпотеку” (2003 р.)

“Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” (2003 р.)

“Про іпотечні цінні папери” (проект)

Тема 3. Основні принципи іпотеки та іпотечного кредитування, моделі іпотечних механізмів

              Основні принципи іпотеки як основа ефективності використання зобов’язань та зниження ризику за іпотечним договором: застава нерухомості, виникнення застосування і пріоритет іпотеки, державна реєстрація іпотеки, вимоги, які забезпечуються за рахунок предмета іпотеки, особливості іпотеки окремих предметів, підстави припинення іпотеки, володіння, збереження предмета іпотеки, об’єктивна оцінка заставленого майна, неподільність предмета іпотеки, інфляційне застереження встановлення іпотеки, примусова реалізація предмета іпотеки, необхідність заключення угоди, об’єктивна оцінка заставленого майна, визначення плати за договором, їх сутність, значення, законодавча база дотримання в іпотечному кредитуванні.

Моделі іпотечних механізмів, фактори їх використання. Сутність депозитарної, інвестиційної, цільової моделі. Механізм однорівневої та дворівневої моделі вторинного іпотечного ринку. Сучасні моделі іпотечного кредитування.

Політичні, правові, економічні, історичні фактори розвитку моделей іпотечного кредитування.

Особливості державного нагляду і регулювання іпотечного кредитування згідно іпотечного законодавства України. Тема 4. Основи оцінки нерухомого майна при іпотечному кредитуванні

              Необхідність, значення, суть оцінки нерухомості при іпотечному кредитуванні.

              Етапи оцінки заставної вартості, особливості застосування методів оцінки вартості майна при іпотечному кредитуванні (нагромадження активів; скоригованої балансової вартості; заміщення (використання функціональних аналогів); розрахунку ліквідаційної вартості) та принципів оцінки заставної вартості (надійного забезпечення, оптимального доходу та ймовірності того, що заставодавець зі стабільним фінансовим станом, якісною кредитною історією).

Роль Національного стандарта №2 “Оцінка нерухомого майна” (2004р.) для організації і проведення оцінки нерухомого майна, методичні підходи для проведення оцінки нерухомого майна (витратний підхід, метод прямого відтворення, метод заміщення, метод розбивки або метод строку життя, метод прямої капіталізації доходу, метод непрямої капіталізації доходу.) Тема 5. Типові ризики іпотечного капіталу і управління ними

              Сутність ризику на іпотечному ринку. Типові ризики з методологічної точки зору: ризики, пов’язані з нерухомим майном, ризики, пов’язані з ринком капіталу (банківські ризики).

Несистематичні, систематичні, випадкові ризики як класи ризиків, пов’язаних з нерухомим майном. Кредитний, процентний ризики, ризик ліквідності на іпотечному ринку, як ризики, пов’язані з ринком капіталу (банківськими ризиками).

              Зміст структурних складових кредитного ризику (ризиків, пов’язаних з позичальником, предметом застави, з законодавцем, зі страховиком, форс-мажорного ризику), особливості управління кредитним ризиком, методи управління.

              Ризик процентної ставки, напрями зниження, інструменти, особливості застосування їх на іпотечному ринку.

Ризик ліквідності (ризик посередника), його сутність, основи управління.               Фактори надійності іпотечних операцій. Передумови, заходи мінімізації ризиків на Україні. Тема 6. Іпотечні цінні папери

Сутність іпотечних цінних паперів згідно законів України “Про іпотеку”, “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, “Про іпотечні цінні папери”, як інструментів іпотечного ринку. Різновиди іпотечних цінних паперів згідно українського іпотечного законодавства.

              Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, сертифікати участі, іпотечні облігації, їх характеристика, особливості обігу на іпотечному ринку, права власників даних цінних паперів, їх забезпечення , форми випуску.

              Особливості випуску іпотечних цінних паперів, етапи процедури емісії. Іпотечне законодавство України про емісію та обіг іпотечних цінних паперів.

              Досвід емісії, обігу іпотечних цінних паперів США, Німеччини та інших сучасних країн.

              Передумови успішного розвитку кредитування на базі емісії іпотечних цінних паперів.

              Особливості, способи, технологія здійснення рефінансування через використання заставної та емісії іпотечних цінних паперів.

Тема 7. Іпотечний ринок

              Сучасне трактування сутності іпотечного ринку та його ролі в розвитку економіки, у вирішенні соціальних проблем, капіталізації ресурсів.

              Основні функції іпотечного ринку. Зміст економічних, фінансових функцій іпотечного ринку. Допоміжні функції іпотечного ринку.

              Структура іпотечного ринку, його суб’єкти, об’єкти (інструменти).

              Види іпотечних ринків, їх характеристика в залежності від предмета застави, мети використання застави, від того, між якими суб’єктами іпотечного ринку обертаються іпотечні зобов’язання.

              Порядок, основи технології заключення угод на іпотечному ринку.

Тема 8. Стан, перспективи розвитку іпотеки в Україні та сучасний зарубіжний досвід

              Реальні передумови подальшого розвитку іпотечного кредитування в Україні: стабільний підйом економіки, правове поле, наявність житлових, економічних проблем, успішне розповсюдження технології іпотечного кредитування, зацікавленість банків України у розвитку іпотеки.

              Стримуючі фактори та актуальні завдання подальшого розвитку іпотечного кредитування.

              Зарубіжний досвід, особливості використання моделей іпотеки – німецької (франко-скандинавської), американської у високорозвинутих країнах Західної, Східної Європи, Росії, Азії. Можливі варіанти використання моделей іпотеки в Україні.

              Особливості, тенденції функціонування сучасних іпотечних ринків,  використання їх в Україні.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ: