<<
>>

Тема 5. Типові ризики іпотечного капіталу і управління ними

План

 1. Ризики іпотечного капіталу: сутність, класифікація, політика управління, методики оцінки та нейтралізації
 2. Характеристика окремих ризиків іпотечного кредитування та особливостей управління ними

Список використаних джерел

 1. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-IV.
  – Ст. 7, 8, 12.
 2. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 року № 979-IV. – Ст. 2-10.
 3. Базилевич В.Д. Іпотечний ринок: підруч. / В.Д. Базилевич, Н.П. Погорєльцева. – К.: Знання, 2008. – С. 107-115.
 4. Белых Л.П. Формирование портфеля недвижимости: учеб. пособ. / Л.П. Белых – М.: Финансы и статистика, 1999. – С. 39-58.
 5. Коваленко Л. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л. Коваленко, Ремньова Л. – К.: Знання, 2005. – С. 365.
 6. Любунь О.С. Іпотечне кредитування: підруч. / О.С. Любунь. – К.: ЦНЛ, 2005. – С. 149-165.
 7. Любунь О.С. Іпотечний ринок: підруч. / О.С. Любунь. – К.: Атіка, 2006. – С. 133-148.
<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Тема 5. Типові ризики іпотечного капіталу і управління ними: