<<
>>

Тема 1. Суть, предмет, види іпотеки

План

  1. Предмет, мета, завдання, зміст дисципліни „Основи іпотечного ринку”
  2. Сучасне трактування іпотеки, її сутність, предмет, елементи, функції
  3. Роль та види іпотеки

Список використаних джерел

  1. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-IV // Відомості Верховної Ради України.
    – 2003. – № 38. – Ст. 1, 2, 5.
  2. Базилевич В.Д. Іпотечний ринок: підруч. / В.Д. Базилевич, Н.П. Погорєльцева – К.: Знання, 2008. – 717 с. – С. 15-60.
  3. Копошинська Н.В. Становлення іпотеки в Україні / Н.В. Копошинська // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 54-55.
  4. Любунь О.С. Іпотечне кредитування: навч. посіб. / О.С. Любунь. – К.: ЦНЛ, 2005. – С. 8-16, 18-24, 47-51.
  5. Любунь О.С. Іпотечне кредитування: навч. посіб. / О.С. Любунь. – К.: Вид-во Європ. університету, 2006. – С. 7-15, 16-22.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Тема 1. Суть, предмет, види іпотеки: