<<
>>

Тема 8. Стан та перспективи розвитку іпотеки в Україні

План

 1. Аналітичні аспекти функціонування іпотечного ринку в Україні
 2. Американська іпотечна криза та її вплив на іпотечне кредитування в Україні
 3. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні

Список використаних джерел

 1. Александрова М.О.
  Глобальні наслідки іпотечної кризи США / М.О. Александрова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №8. – С. 23-29.
 2. Базилевич В.Д. Іпотечний ринок: підруч. / В.Д. Базилевич, Н.П. Погорєльцева – К.: Знання, 2008. – 717 с.
 3. Білоник О.І. Основні тенденції функціонування системи іпотечного ринку кредитування / О.І. Білоник // Держава та регіони. – 2006. – №1. – С. 300-303.
 4. Ковалишин І. Стан і тенденції розвитку національного ринку іпотечного кредитування / І. Ковалишин // Вісник НБУ. – 2009. – №4. – С. 62-66.
 5. Паливода К.В. Сучасні проблеми іпотеки / К.В. Паливода, П.І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 96-112.
 6. Пурій Г. М. Банківське іпотечне кредитування в Україні та проблеми його розвитку / Г. М. Пурій // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №15. – С. 15-17.
 7. Румянцева С. Ринок іпотечного кредитування України у 2008 році / С. Румянцева // Цінні папери України. – 2009. – №8 (550). – С.69.

 1. Румянцева С. Розвиток ринку іпотечного кредитування / С. Румянцева // Цінні папери України. – 2008. – №33 (525). – С.18.
 2. Терещенко Г.М. Особливості іпотечного кредитування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика / Г.М. Терещенко, С.М. Яковенко // Фінанси України. – 2008. – №8. – С. 20-26.
 3. Тригуб О.В. Сек'юритизація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні / О.В. Тригуб // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 27-30.
 4. Волков С.С. Іпотечне кредитування в Україні: передумови, ризики та перспективи  [сайт: http://www.ufin.com.ua].
 5. Людкевич Г.М. Становлення іпотечного кредитування в Україні [сайт: http://www.comfort.kiev.ua].
 6. Порох С.І. Стан і перспективи іпотечного кредитування                                                                 [сайт: http://www.stroymart.com.ua].
 7. Проблеми, що стримують розвиток іпотечного кредитного ринку [сайт : http://www.kmu.gov.ua].
 8. Розвиток ринку іпотечного кредитування [сайт:                              http:// www.office.rupr.org].
 9. Федосік І.М., Фомичова В.Г. Вирішення проблем соціальної сфери через побудову національної моделі іпотечного фінансування. [сайт: http://www.nbuv.gov.ua].
 10. Іпотека в Україні: просування і перспективи. Коментарі [сайт: http://www.liga.net].
 11. Бюлетень Національного банку України. – 2009. –  №1. – 168c.
 12. Бюлетень Національного банку України. – 2009. –  №2. – 171c.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Тема 8. Стан та перспективи розвитку іпотеки в Україні: