<<
>>

Предмет, мета, завдання, зміст дисципліни „Основи іпотечного ринку”

Один з пріоритетних шляхів розвитку економіки України – становлення і динамічний розвиток фінансового ринку і його складової – іпотечного ринку.

Щоб наростити інвестиційні складові економічного зростання, паралельно з іншими фінансовими інструментами потрібно запроваджувати систему іпотеки, створювати важливу складову фінансового ринку – іпотечний ринок.

Створення іпотечного ринку як сфери іпотечних відносин це не таке легке завдання, тому що цей процес тягне за собою вирішення комплексу складних проблем:
 • політичних;
 • правових;
 • економічних;
 • соціальних;
 • психологічних.

Однозначно і безспірно те, що запровадження іпотеки в Україні, створення іпотечного ринку значно посилить ефект:

  1. у створенні макро- та мікроекономічних передумов сталого і довгострокового економічного зростання;
  2. значного підвищення ділової та інвестиційної активності;
  3. формування конкурентоспроможних суб’єктів господарювання;
  4. розширення внутрішнього ринку через пожвавлення ринків житла, землі, нерухомості.

Отже, розвинута структура іпотечного ринку може стати одним із ключових факторів:

 1. зростання ВВП в Україні;
 2. створення нових робочих місць, створення нових виробництв, інтенсивних технологій;
 3. вирішення низки соціальних питань.

Мотивація. Вищезазначене про значимість іпотеки та іпотечного ринку спонукає до такого висновку: у системі підготовки фахівців для економіки і підприємництва, для фінансової, банківської, страхової сфери зростає значення засвоєння цими фахівцями основ іпотеки та іпотечного ринку, тому що іпотека – це фінансовий інструмент, а іпотечний ринок – це частка фінансового ринку.

Дисципліна “Основи іпотечного ринку” – це особлива фінансова дисципліна, що дає фахівцям знання про основи функціонування іпотеки та іпотечного ринку через пропонування блоку знань у таких напрямах:

 • сутність, предмет, види, еволюція іпотеки;
 • принципи іпотеки та іпотечного кредитування;
 • сучасні моделі іпотечних механізмів;
 • основи оцінки нерухомого майна при іпотечному кредитуванні;
 • типи ризиків іпотечного капіталу, особливості управління ними;
 • іпотечні цінні папери;
 • іпотечний ринок; стан, перспективи розвитку іпотеки в Україні, використання зарубіжного досвіду.

Предмет дисципліни – система фінансово-економічних відносин, пов’язаних з процесом застави нерухомості при отриманні довгострокового кредиту, яка залишається у користуванні позичальника.

Мета – надання студентам знань з основ функціонування іпотеки та іпотечного ринку, яке базується на певних економічних принципах та правових відносинах.

Завдання: вивчення сутності, предмета, принципів, моделей, типових ризиків іпотечного ринку, методики оцінки нерухомості при кредитуванні, особливостей обігу іпотечних цінних паперів, перспектив розвитку іпотеки в Україні з врахуванням зарубіжного досвіду і можливостей використання його в Україні.

Законодавчою базою здійснення іпотечних відносин та їх регулювання є такі нормативно-правові акти:

 1. Закон України „Про заставу” від 2.10.92. № 2654-ХІІ.
 2. Закон України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.03.          № 978-IV.
 3. Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.03. № 979-IV.
 4. Закон України „Про іпотечні облігації” від 22.12.05. № 3273-IV. 
 5. Закон України „Про іпотеку” від 5.06.03. № 898-IV.
 6. Закон України „Про цінні папери і фондовий ринок” від 23.02.06.         № 3480-IV.
 7. Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18.11.03. № 1255-IV.
 8. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну  діяльність  в  Україні” від 12.07.01. № 2658-ІІІ.
 9. Закон України „Про оцінку земель” від 11.12.03. № 1378-IV.
 10. Декрет Кабінету Міністрів „Про довірчі товариства” від 17.03.93.            № 23-93.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” від 10.09.03 №1440.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Національного стандарту № 2 „Оцінка нерухомого майна” від 28.10.04 № 1442.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Предмет, мета, завдання, зміст дисципліни „Основи іпотечного ринку”: