<<
>>

Правові засади випуску та обігу державного регулювання і нагляду:

 1. Закони України:
 • “Про іпотечні облігації” (23.02.2006 №8480 IV);
 • “Про іпотеку” (5.06.2003р. №858 – IV зі змінами та доповненнями);
 1. Рішення ДКЦПФР:
 • “Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про підсумки випуску іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій” (11.04.2006р.
  №234);
 • “Про затвердження Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій” (1.09.2006р. №774).

ffrtrtf

Рис. 6.1. Учасники процесу емісії іпотечних облігацій

Іпотечні облігації – це облігації, виконання зобов’язань за якими забзпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому законом України “Про іпотечні облігації”.

Іпотечна облігація:

 1. це іменний цінний папір;
 2. засвідчує внесення грошових коштів її власником;
 3. підтверджує зобов’язання емітенте відшкодувати власнику облігації її номінальну вартість та грошовий дохід в порядку, який регламентує закон про іпотечні облігації та проспект емісії;
 4. в разі не виконання емітеньом зобов’язань вимагає від емітента за іпотечною облігацією надати власнику даної облігації право задовільнити свою вимогу за рахунок іпотечного покриття.

Іпотечній облігації притаманні такі ознаки:

 • у назві цього цінного паперу обов’язково міститься термін “іпотечна облігація” або “заставний лист”;
 • назва має бути захищена законом;
 • право на її використання належить лише іпотечним установам.

На лицьовому боці зазначено:

 • повну назву банку-емітента і його юридичну адресу;
 • номінальну вартість облігації в гривнях, доларах США, євро;
 • інформацію про те, що банк-емітент є боржником держателя даної облігації, а обсяг боргу відповідає її номінальній вартості;
 • річну дохідність облігації у відсотках від номінальної вартості;
 • серію і номер;
 • дату емісії і дату погашення облігації;
 • дані про забезпечення облігації нерухомим майном, розташованим в Україні і заставленим банкові-емітенту згідно із законом;
 • номер і дату дозволу на емісію з боку органу банківського нагляду;
 • зразки підписів голови спостережної ради, голови правління банку-емітента та довіреної особи, призначеної органом банківського нагляду.

На зворотньому боці облігації доцільно вказати:

 • права держателя облігації в разі неліквідності та банкрутства банку-емітента;
 • термін, місце і порядок виплати процентів;
 • термін, місце і порядок погашення облігації;
 • правила купівлі-продажу та погашення облігації.

Випускаються такі види:

 • звичайні іпотечні облігації;
 • структуровані іпотечні облігації.

Емітент облігації – іпотечний кредитор.

Емітентом звичайних іпотечних облігацій є іпотечний кредитор, що несе відповідальність за виконання зобов’язань за такими облігаціями іпотечним покриттям та всім іншим майном, яке йому належить та на яке відповідно до законодавства може бути звернене стягнення.

Емітентом структурованих іпотечних облігацій є спеціалізована іпотечна установа, яка несе відповідальність за виконання зобов’язань за такими іпотечними облігаціями лише іпотечним покриттям.

Згідно зі статтею 4 Закону є певні загальні умови випуску та обігу іпотечних облігацій:

 • державну реєстрацію випусків і проспектів емісії іпотечних облігацій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 • емісія здійснюється в порядку встановленому даним законом, іншими законами України та рішенням ДКЦПФР;
 • умови випуску, вимоги до їх покриття визначаються цим законом та проспектом емісії (стаття 5);
 • на момент реєстрації випуску емітент зобов’язаний сформувати іпотечне покриття;
 • випуск іпотечних облігацій зійснюється в бездокументарній формі;

Глобальний сертифікат випуску цих облігацій повинен містити:

 • найменування (звичайна чи структуризована іпотечна облігація);
 • посилання на те, що виконання зобов’язань емітента забезпечується іпотечним покриттям;
 • інші реквізити, встановлені законом.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Правові засади випуску та обігу державного регулювання і нагляду::