<<
>>

Основні фактори розвитку моделей іпотечного кредитування

Найчастіше виділяють такі групи факторів:

  • політичні;
  • правові;
  • економічні;
  • історичні;
  • соціально-економічні [4].

Політичні фактори:

 1. стабільність суспільної системи;
 2. передбачуваність політичних режимів;
 3. наявність чи відсутність зовнішньої загрози військової або економічної експансії з боку інших держав;
 4. ймовірність експропріації.

Нестабільність, непередбачуваність політичної ситуації перешкоджають розвитку іпотеки.

Запровадження державою низки протекціоністських заходів (цільові кредити, державні гарантії, адресні підтримки) відчутно сприяють розвитку іпотеки.

Правові фактори визначаються загальним розвитком правових відносин у суспільстві. Особливо важливою для становлення іпотеки є практична можливість захистити право власності на об’єкти нерухомості. Величезну роль відіграє також забезпечення законних способів накладання стягнення та відчуження майна, яке є об’єктом застави. До цієї групи факторів належить чітка система реєстрації нерухомості та застави.

Світовий досвід: успішний розвиток іпотеки стає можливим лише за наявності комплексу законів і нормативних актів, якими регламентується здійснення іпотечних операцій.

Економічні фактори:

 1. загальний рівень розвитку кредитно-фінансового ринку та ринку цінних паперів;
 2. стабільність валюти;
 3. рівень інфляції;
 4. платоспроможність населення, від якої значною мірою залежать:
  • масштаб ринку нерухомості;
  • динаміка ринку нерухомості.

Особливе значення у цій групі факторів має розвиток системи страхування різноманітних ризиків, пов’язаних з функціонуванням іпотеки:

 • власне об’єктів нерухомості;
 • життя позичальників;
 • кредитів, які надаються позичальникам;
 • ліквідності та прибутковості цінних паперів, забезпечених заставними на нерухомість.

Історичні обставини:

 1. традиції заощаджування коштів;
 2. ставлення населення до кредитування;
 3. особливості земельного устрою, який склався історично;
 4. світогляд учасників економічних відносин.

Соціально-економічні фактори:

 1. прихильність населення до ринкових відносин господарювання;
 2. усвідомлення потреби ефективного використання ресурсів, капіталізації вартості;
 3. вміння конструктивно вирішувати економічні проблеми;
 4. відчуття відповідальності за виконання взятих зобов’язань усіма учасниками суспільних відносин: державою, підприємствами, окремими громадянами.
<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Основні фактори розвитку моделей іпотечного кредитування: