<<
>>

Елементи іпотечної системи

Суб’єкти

Основні:

  1. іпотекодавець – особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов’язання або зобов’язання іншої особи перед іпотекодержателем;
  2. іпотекодержатель – кредитор за основним зобов’язанням;
  3. інвестор – особа, яка надає позикові кошти;
  4. органи державного нагляду і регулювання.

Суб’єкти, які забезпечують іпотеку:

 1. страхові компанії;
 2. компанії з оцінки нерухомості;
 3. фінансові інститути, що здійснюють посередницькі операції на вторинному ринку заставних;
 4. судові органи;
 5. заклади, які через іпотеки забезпечують доступ до житла різних верств населення за спеціальними програмами уряду;
 6. нотаріальні контори.

Об’єкти:

  1. нерухоме майно (нерухомість) – земельні ділянки, об’єкти, розташовані на земельних ділянках, інші об’єкти;
  2. іпотечна позика – довгострокова грошова позика, що надається під заставу нерухомості;
  3. іпотечний кредит – правовідносини, які виникають на підставі договору про іпотечний кредит між кредитодавцем і боржником з приводу надання коштів у користування зі встановленням іпотеки.

Інструменти:

  1. іпотечний договір – добровільна згода економічних суб’єктів, який укладається на предмет виконання кожним із них прийнятих на себе зобов’язань щодо обслуговування іпотеки;
  2. заставна – цінний папір, який отримує кредитор при наданні позики під заставу майна;
  3. вексель – вид цінного паперу, який письмово засвідчує безумовне боргове зобов’язання позичальника сплатити до настання строку кредитору зазначену грошову суму;
  4. іпотечна облігація – довгостроковий цінний папір, що забезпечується нерухомим майном;
  5. іпотечний сертифікат – заставне свідоцтво, особливий вид цінного паперу, забезпечений іпотечними активами або іпотеками.

Ринки:

  1. ринок іпотечного капіталу – частина фінансового ринку, на якому перерозподіляється позиковий капітал, забезпечений заставою нерухомості;
  2. ринок іпотечної нерухомості – частина ринку нерухомості, що обслуговує іпотечний механізм руху вартості, розподіляється на іпотечний ринок:
   • житла;
   • землі;
   • комерційної нерухомості;
   • промислової нерухомості.

Елементи іпотечної системи можна прослідкувати на рис.

1.1.

Рис. 1.1. Потоки коштів на іпотечному ринку

Основними суб’єктами ринку іпотечного кредитування є:

 1. банки, інші кредитори;
 2. позичальники;
 3. страхувальники;
 4. оцінювачі майна;
 5. ріелтери (торговці нерухомістю, агенти з продажу нерухомості);
 6. особи, які беруть безпосередню участь у процесі оформлення та надання житлового іпотечного кредитування;
 7. держава (органи державної влади чи органи місцевого самоврядування);
 8. майнові поручителі;
 9. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 10. управителі, довірчі організації та установники;
 11. Національний банк України.

Функції іпотеки:

 1. залучення фінансових ресурсів у реальний сектор економіки;
 2. забезпечення повернення запозичених коштів;
 3. стимулювання обігу нерухомого майна, коли інші способи недоцільні або юридично неможливі чи дуже ризиковані;
 4. формування ринку заставних іпотечних цінних паперів;
 5. формування, активізація іпотечних ринків: житла, нерухомості (комерційної та промислової), землі.

Організація іпотечного кредитування здійснюється згідно з принципами:

 • легітимності (лат. legitimus – законний, законність дій) – підтвердження законності повноваження, права діяльності фізичних чи юридичних осіб;
 • домовленості сторін, закріпленої відповідною угодою;
 • пріоритетності права іпотекодержателя на задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки;
 • транспарентності майнових прав на предмет іпотеки (фр. transparent – прозорий);
 • гарантованості прав іпотекодержателя шляхом державної реєстрації іпотеки;
 • платності – погашення іпотечної позики а відповідних відсотків;
 • стабільності умов іпотечного договору;
 • обов’язкового страхування повної вартості предмета іпотеки.

Організаційно-правовою основою іпотечних відносин є договір, який за формою та змістом відповідає вимогам чинного законодавства і враховує специфіку діяльності.

Традиційними пунктами договору є:

 1. інформація про учасників;
 2. зміст та розмір основного зобов’язання;
 3. термін і порядок виконання;
 4. опис предмета іпотеки;
 5. посилання на випуск заставної або її відсутність.

Фінансове регулювання дії іпотечного договору здійснюється за допомогою платежів, порядок нарахування, розміри і терміни погашення яких повинні бути обов’язково зафіксовані документально. Особливого значення набуває питання вартісної оцінки майна, яке надають під заставу.

Іпотечний кредит – це правовідносини, які виникають на підставі договору про іпотечний кредит між кредитодавцем і боржником з приводу надання коштів у користування зі встановленням іпотеки [1].

Сутність іпотечного кредиту полягає не просто у наданні нерухомості як забезпечення, що оформляється договором іпотеки, а в його цільовому використанні – придбанні або будівництві нерухомості.

Найбільш поширеними напрямами кредитування під нерухомість є:

 • позики на купівлю і будівництво житла;
 • позик на освоєння земельних ділянок;
 • позики під нерухомі будівлі комерційного і промислового призначення.

Наприклад. Сутність житлового іпотечного кредиту полягає в тому, що банк надає клієнту-позичальнику гроші на придбання житла. Клієнт за користування кредитом сплачує банку проценти, проводить повернення залучених коштів у терміни, встановлені договором. Придбане за рахунок кредиту житло буде знаходитись у заставі (іпотеці) банку до повного погашення іпотечного кредиту клієнтом.

Іпотечний кредит має певні переваги перед іншими формами кредитування, а саме:

 1. об’єкт нерухомості зберігає свої основні якості протягом тривалого часу, що дозволяє організувати кредитування клієнта під заставу нерухомості на 10-30 років;
 2. ціни на нерухомість у довгострокові перспективі, як правило, збільшуються, а в умовах інфляції – швидшими темпами, ніж на інші товари.
  Така тенденція сприяє більшій гарантії інтересів кредиторів і захисту їх від втрат у процесі кредитування;
 3. при іпотеці забезпечується додатковий захист прав банку-кредитора шляхом державної реєстрації застави нерухомості, що дозволяє відслідковувати наступні застави майна та інші зміни, які відбуваються з ним і загрожують інтересам кредитора;
 4. відносна простота і доступність організації контролю за збереженням предмета застави, що виключає можливість надмірних витрат на здійснення контрольних функцій для кредитора.

Переваги іпотекодержателя:

 1. досить низький рівень ризику внаслідок забезпечення кредиту надійними активами – нерухомістю;
 2. тривалість кредиту зручна для процесу фінансового планування;
 3. можливість рефінансування власної діяльності  шляхом залучення додаткових коштів від інших осіб при відчуженні або передачі заставної у заставу, емісії цінних паперів (іпотечних облігацій).

Переваги іпотекодавця:

 1. отримання значних коштів у довгостроковий кредит під заставу нерухомого майна;
 2. можливість цільового використання об’єкта іпотеки упродовж усього терміну іпотеки.

Функціонування іпотечної системи засновано на чіткому розмежуванні правочинності власності:

 1. за іпотекодавцем закріплюється право:
 • на володіння і користування предметом іпотеки відповідно до його цільового призначення;
 • отримання продукції, доходів від його користування;
 1. за іпотекодержателем закріплюється право на володіння і розпорядження предметом іпотеки у разі невиконання іпотекодавцем договірних зобов’язань.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Елементи іпотечної системи: