<<
>>

Додаток К Паспорт банківського продукту

Затверджено:

Рішенням Правління банку

Протокол №27 від “16” червня 2009 р.

Продукт

1321

"СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ під іпотеку нерухомості"

Опис продукту

Умови:

 • Кредит надається на термін до 3 років;

 • Валюта продукту - Гривня (UAH), Долар США (USD)

 • Форма кредиту - строковий кредит;

 • Порядок видачі кредиту – шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок позичальника в ВАТ «ФОЛЬКСБАНК».
 • Платоспроможність позичальника розраховується шляхом виконання 2-х зазначених нижче умов: 

1.

Сума Максимального щомісячного платежу по кредиту* не повинна перевищувати 60% середньомісячних чистих офіційних доходів позичальника

2.

Сума Максимального щомісячного платежу по кредиту + (700 гривень ?  кількість Членів сім’ї/утриманців фізичної особи, доходи якої оцінюються)

?Середньомісячні чисті офіційні доходи позичальника

      При розрахунку платоспроможності Позичальника можуть бути включені офіційні чисті доходи членів сім’ї, а саме чоловіка або дружини позичальника за умови, якщо вони виступають додатковими поручителями.

     _______________________________________________________________________

*Для розрахунку Максимального платежу по кредиту береться найвищий можливий місячний платіж по кредиту як Клієнта, так і чоловіка/дружини Клієнта.

 • Мінімальний розмір кредиту на одного позичальника - 15000 грн. або еквівалент в іншій валюті;
 • Максимальна сума кредиту – 200 тис. грн. або еквівалент в іншій валюті;

 • Коефіцієнт LTV (Loan to Value – співвідношення суми кредиту до ринкової вартості забезпечення**)  не більше 50%
 • SK покриття ? 100 % (згідно Каталогу забезпечення)

______________________________________

** Ринкова вартість забезпечення визначається, як менша із двох величин:

     - вартість нерухомості зазначена в договорі купівлі-продажу або

      - вартість нерухомості згідно зовнішньої оцінки або внутрішньої оцінки банку.

 • Графік погашення кредиту  - рівномірний.
 • Дострокове погашення – відсутні штрафні санкції.

Одержувач кредиту

Фізичні особи – громадяни України (резиденти), віком не менше 25 рік на дату надання і не більше 65 років на дату погашення кредиту.

Забезпечення

 •   Нерухоме майно вторинного ринку (перевага надається нерухомості, що знаходиться в обласних центрах та великих районних центрах)

Забезпеченням не може виступати: 

  1. Нерухоме майно, що знаходиться в процесі реконструкції або незавершене будівництво;
  2. Земельна ділянка (вільна від забудови);
  3. Житловий будинок розміщений на земельній ділянці, яка не належить позичальнику або майновому поручителю та на яку немає Акту про право приватної власності /або яка не знаходиться в оренді іпотекодавця.

     Позичальник або майновий поручитель зобов'язаний застрахувати нерухоме майно, що передається в іпотеку на його повну вартість від ризиків випадкового знищення,  випадкового пошкодження або псування з вказанням наступних обов'язкових випадків:

- сплив рідини з водопровідних, каналізаційних та протипожежних систем внаслідок їх пошкодження , в т.ч.

сусідських приміщень;

- пожежі;

- протиправних дій третіх осіб;

- стихійного явища характерного для даної місцевості (у разі розташування майна в місці сходження лавин або в місці паводків).

    Майно може бути застраховано та від інших непередбачених подій за бажанням позичальника /майнового поручителя.

Через наявні програмні комплекси по реалізації страхових продуктів - Договори страхування укладаються на користь банку, в акредитованих банком страхових компаніях, який у разі настання страхового випадку набуває право вимоги до страховика.

 • На момент видачі кредиту, договір страхування повинен вступити в дію.
 • Предмет іпотеки повинен бути застрахований на суму його ринкової вартості згідно звіту зовнішніх або внутрішніх оцінювачів
 • Сплата страхових платежів здійснюється виключно через касу банку.

Договір іпотеки підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Після передачі в іпотеку нерухомого майна іпотекодавець передає в банк всі правовстановлюючі документи.

Необхідні документи

 • Заява (клопотання)-Анкета на отримання іпотечного кредиту;
 • паспорт громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідка з місця роботи про заробітну плату за останніх 6 місяців на даному підприємстві завірена печаткою підприємства;
 • копію наказу про призначення директора у випадку, якщо позичальник,  як директор підприємства, особисто підписує довідку про свої доходи;
 • копія трудової книжки позичальника, завірена відділом кадрів (директором) підприємства на якому працює позичальник ;
 • свідоцтво про Шлюб, Заява згода (чоловіка/дружини);
 • документи про інші доходи Позичальника, в т.ч. дружини (чоловіка), якщо доходи позичальника є частиною сімейного бюджету, документи про доходи фінансового поручителя тощо (за наявності останнього);
 • довідка по формі № 3 ЖЕК про склад сім’ї та зареєстрованих в квартирі (будинку) осіб;
 • будинкова книга;
 • згода  органів  опіки  та  піклування на передачу в іпотеку банку об`єкту нерухомості у разі наявності у позичальника або майнового поручителя неповнолітніх дітей (дана довідка не вимагається у випадку, якщо малолітні діти не є власниками і не зареєстровані в даній нерухомості, та в одного з батьків є спільна часткова або приватна власність на інше житлове приміщення і неповнолітні діти там зареєстровані.);
 • довідки про надходження на поточні рахунки, в т.ч.
  в інших банках (за наявності відкритих рахунків в інших банках), та про заборгованість за кредитами, наданими банками та іншими фінансово-кредитними установами;
 • установчі та фінансові документи поручителів та/або майнових поручителів – юридичних осіб;
 • експертний висновок оцінки предмету іпотеки, що пропонується в забезпечення;
 • довідка з психоневрологічного та наркологічного диспансерів про відсутність перебування на обліку (не обов’язкова у разі позитивної кредитної історії клієнта в ВАТ «ФОЛЬКСБАНК»);
 • довідка з органів УМВС про відсутність судимостей та перебування під слідством і в розшуку;
 • документи, що засвідчують право власності на об'єкт нерухомості (договір купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво на право власності, свідоцтво про право на спадщину, інший правоустановлюючий документ);
 • витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, що пропонується в іпотеку (БТІ);
 • витяг з Реєстру права власності на нерухоме майно, що пропонується в іпотеку банку (БТІ, дійсний протягом 3-х місяців);
 • оригінал технічного паспорту на нерухомість, що пропонується в іпотеку;
 • у разі якщо в іпотеку передається житловий будинок розміщений на земельній ділянці, яка належить на праві власності позичальнику або майновому поручителю Додатково надається Акт про право приватної власності на земельну ділянку, довідка про обмеження і сервітути, експертна оцінка про ринкову вартість земельної ділянки, документ на підставі якого видано правовстановлюючий документ на землю;

__________________________________________________________________________________

* зазначений перелік документів не є вичерпним і може змінюватись в залежності від змін в чинному законодавстві України.

** довідка про доходи – поновляється раз в рік.

Структура Коштів

(процент та комісія за користування кредитом)

Проценти за користування кредитом

UAH

23,99%

USD

11,99%+LIBOR (3м)

Розрахункове обслуговування кредитного рахунку.  Комісія сплачується одноразово перед наданням кредиту та при збільшенні суми кредиту

1,99% від суми кредиту (в випадку збільшення суми кредиту - від суми збільшення), але не менше 200,00 грн.

*Впродовж терміну дії кредитного договору банк має право змінювати рівень процентної ставки за кредитом, залежно від зміни процентної політики Банку та ситуації на ринку кредитних ресурсів. Порядок зміни процентної ставки обумовлюється в кредитному договорі

**При виникнення простроченої заборгованості за кредитом або частиною кредиту та/або процентами, процент за користування кредитом встановлюється в розмірі +10% річних до базової ставки. Після повного погашення простроченої заборгованості процентна ставка повертається до попереднього рівня.

Документи, які отримує позичальник

 • Кредитний договір;
 • Розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту  (додаток до кредитного договору);
 • Договір Іпотеки.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Додаток К Паспорт банківського продукту: