<<
>>

Додаток З Паспорт банківського продукту

Затверджено:

Рішенням Правління банку

Протокол №27 від “16” червня 2009 р.

Продукт

1211

"КРЕДИТ НА КУПІВЛЮ НЕРУХОМОСТІ "

Опис продукту

Умови:

 • Кредит надається на термін від 1 до 15 років;
 •    Валюта продукту - Гривня (UAH), Долар США (USD);
 • Форма кредиту - строковий кредит;
 •    Порядок видачі кредиту:
    1.    Зарахування першого внеску на поточний рахунок позичальника в ВАТ «ФОЛЬКСБАНК»;

2.  Безготівкове перерахування на поточний рахунок позичальника в ВАТ «ФОЛЬКСБАНК» з подальшим перерахуванням кредитних коштів (в тому числі першого внеску) на поточний рахунок Продавця відкритий в ВАТ «ФОЛЬКСБАНК» (призначеннявалютного платежу – «приватний переказ»).

Якщо кредит видається в іноземній валюті, а продавцем нерухомості виступає юридична особа, то кредитні кошти конвертуються в національну валюту з подальшим безготівковим перерахуванням на рахунок продавця.
 •    Об’єкт кредитування:

- житлова нерухомість вторинного ринку;

- житлова нерухомість первинного ринку (нерухомість на яку відсутні документи, що підтверджують набуте право власності на таке майно), якщо забезпеченням по кредиту на придбання нерухомості виступає  інша житлова нерухомість вторинного ринку (не об'єкт кредитування);

 • Мінімальний розмір кредиту на одного позичальника - 15000 грн. або еквівалент в іншій валюті;;
 • Максимальна сума кредиту: 400 тис. грн. або еквівалент в іншій валюті;
 • Платоспроможність позичальника розраховується шляхом виконання 2-х зазначених нижче умов: 

1.

Сума Максимального щомісячного платежу по кредиту* не повинна перевищувати 60% середньомісячних чистих офіційних доходів позичальника

2.

Сума Максимального щомісячного платежу по кредиту + (700 гривень ?  кількість Членів сім’ї/утриманців фізичної особи, доходи якої оцінюються)

?Середньомісячні чисті офіційні доходи позичальника

      При розрахунку платоспроможності Позичальника можуть бути включені офіційні чисті доходи членів сім’ї, а саме чоловіка або дружини позичальника за умови, якщо вони виступають додатковими поручителями.

     _______________________________________________________________________

*Для розрахунку Максимального платежу по кредиту береться найвищий можливий місячний платіж по кредиту як Клієнта, так і чоловіка/дружини Клієнта.

 • Коефіцієнт LTV (Loan to Value – співвідношення суми кредиту до ринкової вартості забезпечення**) не більше 60%. У разі якщо кредит надається в іноземній валюті коефіцієнт LTV - не більше 50%.
 • SK покриття ? 100 % (згідно Каталогу забезпечення)

______________________________________

** Ринкова вартість забезпечення визначається, як менша із двох величин:

     -  вартість нерухомості зазначена в договорі купівлі-продажу або

      - вартість нерухомості згідно зовнішньої оцінки або внутрішньої оцінки банку.

 • Графік погашення кредиту  - рівномірний.
 • Дострокове погашення – відсутні штрафні санкції.

Одержувач кредиту

Фізичні особи – громадяни України (резиденти), віком не менше 25 рік на дату надання і не більше 65 років на дату погашення кредиту.

Забезпечення

 •   Нерухоме майно вторинного ринку

Забезпеченням не може виступати: 

  1. Нерухоме майно, що знаходиться в процесі реконструкції або незавершене будівництво;
  2. Земельна ділянка (вільна від забудови);
  3. Житловий будинок розміщений на земельній ділянці, яка не належить позичальнику або майновому поручителю та на яку немає Акту про право приватної власності .

     Позичальник або майновий поручитель зобов'язаний застрахувати нерухоме майно, що передається в іпотеку на його повну вартість від ризиків випадкового знищення,  випадкового пошкодження або псування з вказанням наступних обов'язкових випадків:

- сплив рідини з водопровідних, каналізаційних та протипожежних систем внаслідок їх пошкодження , в т.ч. сусідських приміщень;

- пожежі;

- протиправних дій третіх осіб;

- стихійного явища характерного для даної місцевості (у разі розташування майна в місці сходження лавин або в місці паводків).

    Майно може бути застраховано та від інших непередбачених подій за бажанням позичальника /майнового поручителя.

Через наявні програмні комплекси по реалізації страхових продуктів - Договори страхування укладаються на користь банку, в акредитованих банком страхових компаніях, який у разі настання страхового випадку набуває право вимоги до страховика.

 • На момент видачі кредиту, договір страхування повинен вступити в дію.
 • Сплата страхових платежів здійснюється виключно через касу банку.
 • Предмет іпотеки повинен бути застрахований на суму його ринкової вартості згідно звіту зовнішніх або внутрішніх оцінювачів
 • Договір іпотеки підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Після передачі в іпотеку нерухомого майна іпотекодавець передає в банк всі правовстановлюючі документи.

Для вторинного ринку нерухомості

         Позичальник надає уповноваженому працівнику Банку, нотаріально посвідчену довіреність з повноваженнями на державну реєстрацію  в органах БТІ права власності на придбане нерухоме майно. Працівник Банку, на підставі нотаріально засвідченої довіреності Клієнта, реєструє в БТІ договір купівлі-продажу шляхом подання Заяви (встановленої форми) та документів, необхідних для проведення реєстрації прав. При поданні Заяви в БТІ, Працівник банку отримує Розписку (встановленої форми), яка надається в БТІ для отримання  правовстановлювальних документів .

Сплата можливих податків, зборів та платежів, що стягуються при оформленні права власності, а також  нотаріально посвідченої довіреності здійснюється за рахунок Позичальника, який приймає участь при реєстрації договору купівлі-продажу в БТІ.

       Якщо купується Житловий будинок розміщений на земельній ділянці то Позичальник надає уповноваженому працівнику Банку, нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів Позичальника при реєстрації  прав на нерухоме майно та отримання Державного акту на право власності земельної ділянки .

Необхідні документи

 • Заява (клопотання)-Анкета на отримання іпотечного кредиту;
 • паспорт громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідка з місця роботи про заробітну плату за останніх 6 місяців на даному підприємстві завірена печаткою підприємства;
 • копію наказу про призначення директора у випадку, якщо позичальник,  як директор підприємства, особисто підписує довідку про свої доходи;
 • копія трудової книжки позичальника, завірена відділом кадрів (директором) підприємства на якому працює позичальник;
 • свідоцтво про Шлюб, Заява згода (чоловіка/дружини);
 • документи про інші доходи Позичальника, в т.ч. дружини (чоловіка), якщо доходи позичальника є частиною сімейного бюджету, документи про доходи фінансового поручителя тощо (за наявності останнього);
 • довідка по формі № 3 ЖЕК про склад сім’ї та зареєстрованих в квартирі (будинку) осіб;
 • будинкова книга;
 • згода  органів  опіки  та  піклування на передачу в іпотеку банку об`єкту нерухомості у разі наявності у позичальника або майнового поручителя неповнолітніх дітей (дана довідка не вимагається у випадку, якщо малолітні діти не є власниками і не зареєстровані в даній нерухомості, та в одного з батьків є спільна часткова або приватна власність на інше житлове приміщення і неповнолітні діти там зареєстровані.);
 • довідки про надходження на поточні рахунки, в т.ч. в інших банках (за наявності відкритих рахунків в інших банках), та про заборгованість за кредитами, наданими банками та іншими фінансово-кредитними установами;
 • копії документів, що обґрунтовують необхідність отримання кредиту, якщо такі мають місце (договора, рахунки на оплату ремонтно-будівельних матеріалів,  з метою придбання яких береться кредит і т.п.);
 • установчі та фінансові документи поручителів та/або майнових поручителів – юридичних осіб;
 • експертний висновок оцінки предмету іпотеки, що пропонується в забезпечення;
 • довідка з психоневрологічного та наркологічного диспансерів про відсутність перебування на обліку (не обов’язкова у разі позитивної кредитної історії клієнта в ВАТ «ФОЛЬКСБАНК»);
 • довідка з органів УМВС про відсутність судимостей та перебування під слідством і в розшуку:
 • документи, що засвідчують право власності на об'єкт нерухомості (договір купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво на право власності, свідоцтво про право на спадщину, інший правоустановлюючий документ);
 • витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, що пропонується в іпотеку (БТІ);
 • витяг з Реєстру права власності на нерухоме майно, що пропонується в іпотеку банку (БТІ, дійсний протягом 3-х місяців);
 • оригінал технічного паспорту на нерухомість, що пропонується в іпотеку;
 • у разі якщо в іпотеку передається житловий будинок розміщений на земельній ділянці, яка належить на праві власності позичальнику або майновому поручителю Додатково надається Акт про право приватної власності на земельну ділянку, довідка про обмеження і сервітути, експертна оцінка про ринкову вартість земельної ділянки, документ на підставі якого видано правовстановлюючий документ на землю;
 • документ, що засвідчує законність набуття права власності в майбутньому на нерухоме майно первинного ринку ( у разі якщо кредит видається на купівлю житлової нерухомості первинного ринку)

____________________________________________________________________________

* зазначений перелік документів не є вичерпним і може змінюватись в залежності від змін в чинному законодавстві України.

** довідка про доходи – поновляється раз в рік.

Структура Коштів

(процент та комісія за користування кредитом)

Проценти за користування кредитом

UAH

21,99%

USD

10,99%+LIBOR (3м)

Розрахункове обслуговування кредитного рахунку. Комісія сплачується одноразово перед наданням кредиту та при збільшенні суми кредиту.

1,99% від суми кредиту (у випадку збільшення суми кредиту - від суми збільшення)

* Впродовж терміну дії кредитного договору банк має право змінювати рівень процентної ставки за кредитом, залежно від зміни процентної політики Банку та ситуації на ринку кредитних ресурсів. Порядок зміни процентної ставки обумовлюється в кредитному договорі;

** У випадку виникнення простроченої заборгованості за кредитом та/або процентами, та/або недотримання Позичальником вимог щодо страхування майна на умовах та у порядку, визначених Кредитним договором, процент за користування кредитом, збільшується на 10 % річних від базової ставки. Після повного погашення простроченої заборгованості за кредитом та/або процентами, виконання Позичальником вимог щодо страхування майна на умовах та у порядку, визначених Кредитним договором процентна ставка встановлюється в розмірі базової ставки.

Документи, які отримує позичальник

 • Кредитний договір;
 • Розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту  (додаток до кредитного договору);
 • Договір Іпотеки.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Додаток З Паспорт банківського продукту: