<<
>>

Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання:

    1. До економічних проблем розвитку іпотечного кредитування в Україні можна віднести:

а) низька доступність кредитів для населення;

б) недостатність довгострокових кредитних ресурсів, інших фінансових ресурсів у банків, інших фінансово-кредитних установ, високі витрати оформлення житла у кредит;

в) незавершеність нормативно-законодавчої бази;

г) вірні відповіді а) та в);

д) вірні відповіді а) та б).

    1. Перспектива розвитку іпотеки в Україні багато в чому залежить від:

а) удосконалення фінансово-кредитної системи України;

б) розвитку ринку нерухомості;

в) ліквідації таких перепон: високих процентних ставок, нестачі банківського капіталу, труднощів впровадження кредитних продуктів, придатних діяти в умовах високої інфляції, відсутність інструментів з управління ринками іпотечного капіталу;

г) вірні відповіді б) та в);

д) вірні відповіді а), б), в).

    1. В Україні склалися певні реальні передумови для інтенсивного розвитку іпотечного кредитування:

а) економіка на стадії стабільного підйому, створене правове поле для розвитку іпотеки та системи довгострокового іпотечного кредитування;

б) перед багатьма українцями гостро стоїть проблема житла;

в) у державі прискорено розповсюджуються технології іпотечного кредитування, стрімко зростає зацікавленість банків у розвитку іпотеки, тому що конче потрібні надійні і достатні за обсягами довгострокові фінансові інструменти;

г) вірні відповіді а) та б);

д) вірні відповіді а), б), в).

    1. Створення системи державної реєстрації прав на нерухоме майно сприятиме:

а) підтримці гарантій прав на нерухоме майно та встановлених щодо них обтяжень;

б) створенню інформаційної основи для оподаткування нерухомості;

в) додатковій безпеці кредитів та розвитку інвестиційної діяльності, ефективному обліку нерухомого майна та прозорості укладання угод щодо такого майна;

г) вірні відповіді усі;

д) вірні відповіді а) та в).

    1. Американська модель іпотеки характеризується слідуючим:

а) превалюючим джерелом для фінансових іпотечних кредитів є фондовий ринок, на якому шляхом випуску іпотечних облігацій мобілізуються необхідні кредитні ресурси;

б) 20 % необхідних для іпотеки коштів залучається на фондовому ринку;

в) близько 50 % ресурсів для іпотечного кредитування мобілізується на фондовому ринку;

г) основним джерелом формування кредитних ресурсів для іпотечного кредитування є система ощадних вкладань;

д) вірна відповідь а) та в);

е) вірна відповідь б) та г).

    1. Німецька (франко-скандинавська) модель іпотеки характеризується слідуючим:

а) превалюючим джерелом для фінансування іпотечних кредитів є фондовий ринок, на якому шляхом випуску іпотечних облігацій мобілізуються необхідні кредитні ресурси;

б) 20% необхідних для іпотеки коштів залучається на фондовому ринку;

в) близько 50% ресурсів для іпотечного кредитування мобілізуються на фондовому ринку;

г) основним джерелом формування кредитних ресурсів для іпотечного кредитування є система ощадних вкладів;

д) вірні відповіді а) та в);

е) вірні відповіді б) та г).

    1. Державна підтримка вкладників ощадних кас у Німеччині характеризується:

а) наданням дотацій при погашені відсотків за іпотечний кредит; б) надання системи податкових пільг;

в) диференціація видів і розмірів державної підтримки залежить переважно від фінансового та сімейного стану боржника;

г) вірні відповіді а), б), в);

д) вірні відповіді а) та в).

    1. Модель іпотеки, що розвивається в Росії має риси:

а) американської моделі;

б) німецької моделі;

в) свої, характерні розвитку фінансового ринку Росії;

г) адаптованої форми, бо суміщає риси американської та німецької моделей.

    1. Особливість американської моделі іпотечного кредитування:

а) практично всі учасники ринку іпотеки можуть викупати боргові зобов’язання для залучення капіталу на фінансовому ринку;

б) окремі учасники ринку іпотеки можуть випускати боргові зобов’язання  для залучення капіталу на фінансовому ринку;

в) ринок іпотечних облігацій є найбільшим масштабним і динамічним (22% загального обсягу всіх облігацій);

г) вірна відповідь а) та в).

    1. Для підвищення рейтингу іпотечних паперів серед інвесторів у світовій практиці використовують слідуюче:

а) страхування неперервності платежів за іпотечними цінами паперами;

б) додаткові гарантії та страховки, що надаються спеціалізованими страховими компаніями;

в) випуск іпотечних цінних паперів під гарантований кредит-зобов’язання сторонньої фінансової установи, як правило, банку, повністю виплатити основну суму боргу та проценти у разі банкрутства емітента;

г) вірні відповіді а) та б);

е) вірні відповіді усі.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання::