<<
>>

Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання:

1. Згідно Закону України “Про іпотеку” заставні можуть забезпечувати випуск іпотечних цінних паперів:

а) іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів;

б)  іпотечних облігацій, ощадних сертифікатів;

в) іпотечних сертифікатів, ф’ючерсів;

г) іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, ф’ючерсів, опціонів.

  1. Заставна - це борговий цінний папір, який оформляється, якщо:

а) її випуск передбачений іпотечним договором;

б) цього вимагає іпотекодавець;

в) якщо цього вимагає іпотекодержатель;

г) боржник не виконує його основного зобов’язання.

  1. Заставна складається в письмовій формі:

а) в одному примірнику на бланку стандартної форми, яка встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

б) в двох примірниках на бланку стандартної форми, яка встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

в) в одному примірнику на бланку форми, яку встановлює іпотекодержатель;

г) вірної відповіді немає.

  1. Анулювання заставної і видача нової заставної здійснюється за згодою:

а) між іпотекодавцем, боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, та власником заставної;

б) між боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, та власником заставної;

в) між іптекодавцем та власником заставної;

г) ДКЦПФР.

  1. Продаж заставної із зобов’язанням зворотного випуску є угодою, згідно з якою будь-яка особа- кредитор зобов’язується сплатити іпотекодержателю (власнику заставної) грошові кошти, а іпотекодержатель (власник заставної)  зобов’язується:

а) передати заставну цьому кредитору;

б) викупити її за погодженою сторонами ціною у визначений строк у майбутньому;

в) викупити її за погодженою сторонами ціною у визначений строк у майбутньому, але не пізніше строку повного виконання основного зобов’язання боржником;

г) вірні відповіді а) та б);

д) вірні відповіді а) та в).

  1. Іпотечні сертифікати, згідно з Законом України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим боргом та іпотечні сертифікати”, можуть бути:

а) іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю;

б) іпотечні сертифікати участі;

в) сертифікати фонду операцій з нерухомістю, іпотечні сертифікати участі;

г) іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, іпотечні сертифікати участі, іпотечні сертифікати фонду операції з нерухомістю.

  1. Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю посвідчують:

а) право на отримання номінальної вартості;

б) право на отримання процентів за сертифікатами;

в) право на задоволення вимог у разі невиконання емітентом прийнятих на себе зобов’язань;

г) вірні відповіді а) та в);

д) вірні відповіді а), б), в).

  1. Сертифікати участі є іменним цінним папером, власник яких має право:

а) право на отримання частки у платежах за іпотечними активами відповідно до договору про придбання сертифікатів;

б) право на задоволення вимог (у разі невиконання емітентом взятих на себе зобов’язань) з вартості іпотечних активів, які перебувають у довірчій власності управителя;

в) вірні відповіді а) та б);

г) права, зазначені в пунктах а) та б), надаються сертифікатом з фіксованою дохідністю.

  1. Іпотечна облігація засвідчує забезпечення іпотечним покриттям зобов’язання емітента:

а) сплатити її власнику номінальну вартість іпотечної облігації;

б) сплатити її власнику позичковий процент;

в) сплатити її власнику номінальну вартість іпотечної облігації та у встановлений строк сплатити процент;

г) сплатити її власнику у встановлений строк  номінальну вартість і процент.

  1. Іпотечні облігації дуже привабливі для інвесторів, тому що:

а) іпотечні облігації забезпечені іпотечними кредитами;

б) це надійний ліквідний фінансовий інструмент;

в) іпотечні облігації дозволяють знизити ризики  для інвесторів у порівнянні з іншими облігаціями, які не мають такого забезпечення;

г) вірні усі твердження.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання::