<<
>>

Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання:

1. До ризиків іпотечного кредитування належать :

а) кредитний, ринковий, процентний;

б) ліквідності, валютний, операційно-технологічний;

в) юридичний та ризик репутації;

г) вірні відповіді а) та в);

д) вірні усі відповіді.

  1. При дворівневій моделі іпотечного ринку кредитний ризик розподілений між учасниками:

а) кредитором і позичальником;

б) позичальником і емітентом іпотечних цінних паперів;

в) емітентом іпотечних цінних паперів та інвестором;

г) позичальником, емітентом іпотечних цінних паперів та інвестором;

  1. Кредитний ризик виникає з причин:

а) зміна кредитоспроможності позичальника;

б) зміна зовнішнього економічного середовища, в якому функціонує позичальник;

в) неправильна оцінка майна, кредитоспроможності позичальника на момент надання кредиту не відновлювальна втрата кредитоспроможності, втрата заставленого майна в наслідок стихійного лиха або іншого форс-мажорного впливу;

г) вірно а) та в);

д) вірно а), б), в).

  1. Захист від кредитного ризику полягає у контролі та регулюванні кредитного портфеля, що передбачає:

а) контроль за якістю іпотечних кредитів; обов’язкове страхування позичальником заставленої нерухомості;

б) вибір та застосування найбільш прийнятої для кредитора (банку) методики оцінки забезпечення кредитів;

в) створення загальних резервів на можливі витрати за позиками, розподіл кредитів за групами ризику, своєчасне виявлення проблемних кредитів;

г) вірні відповіді а) та б);

д) вірні усі відповіді.

  1. Методи управління ринковим ризиком:

а) надання іпотечного кредиту, розмір якого становить 65-70 % вартості застави, оцінка наявності у позичальника фінансової можливості гасити, кредит;

б) страхування життя й працездатності позичальника, оцінка надійності позичальника;

в) страхування об’єкта застави;

г) вірні усі вище зазначені відповіді;

д) вірні відповіді а) та б).

  1. Існують причини дострокового погашення кредиту, що є одним із ризиків недоотримання відсотків кредитором:

а) позичальник може достроково погасити весь борг при продажу закладеної нерухомості

б) позичальнику вигідно здійснювати дострокове погашення, якщо ринкова відсоткова ставка стає нижчою, ніж ставки з іпотечним кредитом;

в) у разі неспроможності позичальника погасити борг відсотки за кредитом;

г) якщо відбувається пошкодження закладеної нерухомості внаслідок страхового випадку;

д) вірні відповіді а),б), г);

е) вірні усі відповіді.

  1. Ризик ліквідності має складові:

а) ризик ліквідності банку, ризик ліквідності ринку;

б) ризик зменшення глибини ринку (обсягу укладених угод), ризик зменшення ширини ринку (асортименту інструментів);

в) вірні відповіді а) та б);

г) це не відноситься до ризику ліквідності.

  1. Менший процент позички у вартості застави (іпотеки):

а) зменшує ризики кредитора, але знижує його конкурентоспроможність;

б) зменшує ризик кредитора та підвищує його конкурентоспроможність;

в) збільшує ризик позичальника, не заохочує клієнтів;

г) вірної відповіді немає.

  1. Юридичний ризик іпотеки виникає через:

а) порушення, недотримання банком вимог законів, підзаконних нормативно-правових актів;

б) недоліки у складанні і оформленні застави;

в) зміну податкового законодавства;

г) недоліки у складанні і оформленні угоди, угоди страхування;

д) вірні відповіді а), б), в).

  1. Власники іпотечних цінних паперів несуть такі види ризиків:

а) кредитний, процентний;

б) ризик ліквідності, процентний;

в) кредитний та юридичний;

г) кредитний, процентний, ризик ліквідності, юридичний ризик.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання::