<<
>>

Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання:

1. Оцінки вартості іпотечної позики – це:

а) визначення величини заставної вартості нерухомого майна;

б) визначення номінальної вартості іпотечного зобов’язання;

в) визначення величини заставної вартості нерухомого майна або номінальної вартості іпотечного зобов’язання;

г) вірні відповіді немає.

  1. На думку деяких спеціалістів, так як наші господарюючі суб’єкти не всі дають достовірну інформацію щодо отриманих доходів, в Україні ще немає об’єктивних передумов для широкого використання методу порівняння продажів у ході оцінки виробничих комплексів, потрібно оцінювати майно підприємств, використовуючи такі способи оцінки вартості:

а) нагромадження активів, скоригованої балансової вартості;

б) заміщення (використання функціональних аналогів);

в) розрахунку ліквідаційної вартості;

г) вірі відповіді а), б), в);

д) вірні відповіді а) та в).

  1. Заставодержатель керується принципом надійності забезпечення кредиту у разі виконання позичальником своїх зобов’язань. Принцип вимагає слідуючого:

а) заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі;

б) заставодержатель має право отримати проценти, відшкодувати збитки, завданні прострочкою виконання зобов’язань;

в) заставодержатель має право отримати необхідні витрати на утримання заставленого майна, витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договірної застави;

г) вірні відповіді б) та в).

  1. Національний стандарт № 2 “Оцінка нерухомого майна” визначає, що витратний підхід при оцінці нерухомого майна слід використовувати:

а) для проведення оцінки нерухомого майна, ринок купівлі-продажу або оренди якого є обмеженим;

б) для проведення оцінки спеціалізованого нерухомого майна, у тому числі нерухомих пам’яток культурної спадщини;

в) для споруд, передавальних пристроїв;

г) для нерухомого майна, що зазначене у пунктах б) та в);

д) для нерухомого майна, зазначеного у пунктах а), б), в).

  1. Для визначення ринкової вартості об’єктів оцінки, коли їх зміщення або відтворення є фізично можливим та (або) економічно доцільним, використовують:

а) витратний перехід застосовується;

б) витратний перехід не застосовується;

в) інший перехід оцінки вартості;

г) метод непрямої капіталізації доходу.

  1. Метод прямого відтворення, як правило, застосовується для проведення оцінки нерухомого об’єкта:

а) заміщення якого є можливим;

б) заміщення якого є неможливим;

в) у разі відповідності існуючого використання об’єкта оцінки його найбільш ефективному використанню;

г) вірні відповіді а) та в);

д) вірні відповіді б) та в).

  1. Під час використання методу заміщення для проведення оцінки земельних поліпшень вартість заміщення визначається:

а) на основі розрахунку поточної вартості витрат на створення земельних поліпшень, що є подібними до оцінюваних згідно з проектно-кошторисною документацією;

б) за вартістю одиночного показника земельних поліпшень (площа, об’єм), що є подібними до оцінювальних;

в) по методиці а) або по методиці б);

г) ні одна методика, запропонована в пунктах а) і б) не використовується.

  1. Величина функціонального зносу об’єкта нерухомості розраховується, виходячи:

а) з наявних ознак невідповідності споживчих характеристик об’єкта оцінки сучасним вимогам щодо подібного нерухомого майна на ринку;

б) з розрахунку необхідних витрат на усунення (створення, заміну) ознак функціонального зносу;

в) з обох методик: а) та б);

г) з вищезазначених методик (а) та б)) , а також іншого способу – визначення вартості заміщення об’єкта оцінки шляхом використання інформації про вартість функціонального аналога, що немає ознак функціонального зносу.

  1. Величина економічного зносу об’єкта оцінки розраховується на основі порівняння:

а) прогнозованого доходу від найбільш ефективного використання подібного нерухомого майна на дату оцінки з прогнозованим доходом від найбільш ефективного використання об’єкта оцінки з урахуванням частки земельних поліпшень;

б) прогнозованої завантаженості об’єкта оцінки за умови найбільш ефективного використання його за проектною потужністю;

в) цін продажу (цін пропозицій) подібного нерухомого майна, що містить ознаки економічного зносу, з цінами продажу (цінами пропозиції) подібного нерухомого майна, що не містить ознак такого зносу, але є подібним за іншими суттєвим ознаками;

г) вірні відповіді а) та в);

д) вірні усі відповіді.

  1. Для розрахунку ставки капіталізації та ставки дисконту об’єктів оцінки доцільно, як зазначено в Стандарті № 2, провести оціночні процедури:

а) порівняння прогнозованого річного чистого операційного доходу (рентного доходу) та ціни продажу (ціни пропонування) щодо подібного нерухомого майна;

б) аналіз альтернативних видів інвестування та визначення ризиків інвестування в об’єкт оцінки у порівнянні з інвестиціями з мінімальним ризиком, а також у разі наявності інших додаткових ризиків інвестування, пов’язаних з об’єктом оцінки;

в) обі, зазначені в пунктах а) та б);

г) пов’язані з дисконтною ставкою на фінансовому ринку.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання::