<<
>>

Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання:

1. Одним із найефективніших способів забезпечення зобов’язань є застава нерухомості (іпотека), тому що:

а) об’єкти нерухомості мають, як правило, значну вартість;

б) об’єкти нерухомості пов’язані з землею, їх неможливо сховати, таємно перемістити в інші місця;

в) об’єкти нерухомості важко вивести з-під контролю заставодержателя;

г) всі відповіді вірні.

2. Предмет іпотеки залишається:

а) у володінні заставодавця;

б) у користуванні заставодавця;

в) у розпорядженні заставодавця;

г) у володінні, користуванні та розпорядженні заставодавця.

3. Пріоритет права іпотекодержателя на задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки відносно зареєстрованих у встановленому законом порядку прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно виникає з моменту:

а) державної реєстрації іпотеки;

б) підписання угоди;

в) нотаріально посвідченої згоди про іпотеку;

г) ваш варіант відповіді.

4. Іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі або у внесених до нього змінах чи доповненнях:

а) зводити, знищувати або проводити капітальний ремонт будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці, що є предметом іпотеки;

б) передавати предмет іпотеки у наступну іпотеку;

в) відчужувати предмет іпотек, передавати предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду;

г) вірні відповіді а) та б);

д) вірні всі відповіді.

5. Іпотеки припиняються у разі:

а) припинення основного зобов’язання;

б) реалізації предмета іпотеки відповідно Закону України “Про іпотеку”;

в) набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки або визначення іпотечного договору недійсним;

г) вірні відповіді а) та в);

д) вірні всі відповіді.

6. Депозитарна модель іпотечного механізму має такі риси:

а) сукупна заявка всіх клієнтів банку на іпотечні позики може забезпечуватись банком із задовільних джерелом, у тому числі за рахунок власних капіталів, коштів клієнтів, які перебувають на депозитах;

б) процентні ставки за іпотечними позиками залежать від загального стану кредитно-фінансового ринку в країні;

в) завдяки власному основному капіталу банк може мати іпотек більше, ніж йому потрібно для покриття заставних листів;

г) вірні відповіді а), б), в);

д) вірні відповіді а) та в).

7. Цільова модель іпотечного механізму має свої переваги:

а) вона, практично, не залежить від загального стану фінансово-кредитного ринку;

б) має значення для розвитку іпотечного кредитування в країні з хиткою економікою;

в) менший ризик неповернення позики, оскільки в рамках цієї моделі існують відносно широкі можливості для перевірки реальної платоспроможності клієнта на накопичуваному етапі;

г) вірні відповіді а) та в);

д) вірні всі відповіді.

8. До політичних факторів, які впливають на розвиток механізмів та моделей іпотечного кредитування можна відносити:

а) стабільність суспільної системи, передбачуваність політичних режимів;

б) наявність чи відсутність зовнішньої загрози, військової чи економічної експансії з боку інших держав;

в) ймовірність експропріації майна;

г) вірні відповіді а) та б);

д) вірні усі відповіді.

9. До економічних факторів, які впливають на розвиток механізмів та моделей іпотечного кредитування, належать:

а) рівень інфляції, стабільність валюти;

б) загальний рівень розвитку кредитно-фінансового ринку і ринку цінних паперів;

в) платоспроможність населення, масштаб та динаміка ринку нерухомості;

г) вірні відповіді б) та в);

д) вірні усі відповіді.

10. У країнах з перехідною економікою істотний вплив на розвиток іпотечних моделей справляють соціально-економічні фактори, це передусім:

а) прихильність більшості населення до ринкових відносин господарювання;

б) усвідомлення потреби ефективного використання ресурсів, капіталізації вартості, вміння конструктивно вирішувати економічні проблеми;

в) відчуття відповідальності за виконання взятих зобов’язань усіма учасниками суцільних відносин – державою, підприємствами, окремими громадянами;

г) вірні усі відповіді;

д) вірні відповіді б) та в).

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання::