<<
>>

Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання:

1. Фідуція – це етап розвитку іпотеки, при застосуванні фідуції було характерно:

а) боржник був абсолютно незахищеним перед кредитором, кредитор мав право вирішувати долю боржника і його майна – вимагати від позичальника сплати боргу чи не повертати його майно;

б) боржник був в деякій мірі захищений перед кредитором, кредитор мав право вимагати сплати боргу від позичальника, але майно після сплати боргу обов’язково повернути;

в) боржник був в деякій мірі захищений перед кредитором, кредитор не мав права залишати майно у себе, він мав право продати майно, відшкодувати збитки, якщо лишалися кошти у вигляді різниці між боргом і вартістю майна, повернути її боржникові;

г) вірної відповіді немає.

  1. Пігнус – це старовинна іпотечна угода, при якій:

а) вже обмежувались права кредиторів: вони не могли розпоряджатися заставленою нерухомістю, як своєю власністю;

б) у випадку невиконання боржником зобов’язання, кредитору заборонялося залишати нерухомість у себе;

в) кредитор мав право продати заставу, відшкодовувати свої збитки,  а різницю між виручкою за продаж майна і залишком боргу повернути позичальнику;

г) ці відповіді розкривають сутність фідуції;

д) усі відповіді розкривають сутність пігнуса.

  1. Термін “іпотека” вперше з’явився у стародавній Греції на початку VI ст. до нашої ери. Так називали:

а) земельну ділянку, яку брали у заставу при кредитуванні;

б) спеціальну книгу, куди вносили записи про боргові відносини про заставу земельних ділянок;

в) стовпа, якої ставили на земельній ділянці позичальника, що  взяв гроші у борг під заставу цієї ділянки;

г) спочатку стовпа, якого ставили на земельній ділянці позичальника, що взяв гроші  у борг під заставу цієї ділянки, пізніше - спеціальну книгу, куди вносили записи про взяття в борг під заставу нерухомості.

  1. Першим не лише в Україні, а й усієї Російській імперії суб’єктом іпотечного кредиту був (було):

а) Товариство поземельного кредиту для Херсонської губернії;

б) Харківській земельний банк;

в) Київській земельний банк;

г) Бессарабсько-Таврійський земельний банк.

  1. За правовою основою предметами іпотеки в США можуть бути:

а) земля, рухоме майно;

б) земля, нерухоме майно;

в) рухоме, нерухоме майно, майнові права;

г) всі вище названі об’єкти: земля, рухоме та нерухоме майно, майнові права.

6. Початок німецькій іпотеці поклав король Фрідріх ІІ, який заснував:

а) Сілезьке кредитне товариство (державний дворянській банк) в Бреславі;

б) Перший приватний іпотечний банк у Франкфурті;

в) Банк для іпотечного кредитування будівництва і промисловості;

г) Дворянській земельний банк.

  1. В Україні практично завершилося становлення іпотечного кредиту в ринковому його розумінні:

а) 70–80-х років XIX століття;

б) 50-60-х років XIX століття;

в) 80-90-х років XIX століття;

г) на початку ХХ століття.

  1. Характерними рисами іпотечних кредитів, що надавалися у ІІ половині XIX століття у Росії, Україні були:

а) довгостроковість, дотримання принципу, за яким заставлене майно залишалося у позичальника;

б) реєстрація факту застави – все нерухоме майно було зареєстроване у нотаріальних відділеннях;

в) правило старшинства: реалізації майна збанкрутілого позичальника задовольняли вимоги держателів заставних у такому порядку – спочатку задовільненням вимоги держателів першої заставної, потім другої і т. д;

г) відповіді усі вірні;

д) вірні відповіді а), б).

  1. Царським указом було дозволено надання позик під заставу надільних земель, що раніше категорично заборонялось, в:

а) 1906 році;

б) 1905 році;

в) 1907 році;

г) 1908 році.

  1. Перші спроби налагодження іпотечного кредитування на території західноукраїнських земель слід віднести до:

а) 40-х років XIX століття  (м. Львів);

б) 50-х років XIX століття  (Буковина);

в) 30-х років XIX століття  (Закарпаття);

г) 60-х років XIX століття   (Галичина).

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання::