<<
>>

Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання:

  1. Іпотека – це:

а) засіб забезпечення зобов’язань, у разі застосування якого предметом застави є нерухоме майно;

б) засіб забезпечення вимог, у разі  застосування якого предметом застави є нерухоме майно;

в)  засіб забезпечення зобов’язань,  у разі  застосування якого предметом застави є нерухоме та рухоме майно;

г) засіб забезпечення зобов’язань,  у разі  застосування якого предметом застави є рухоме майно.

  1. Іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язань:

а) нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця;

б) нерухомим майном, що передається у володіння і користування іпотекодержателя;

в) рухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця;

г) рухомим і нерухомим майном, що передається у володіння і користування іпотекодержателя.

  1. Іпотекодавець це особа:

а) яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов’язання або зобов’язання іншої особи перед іпотекодержателем;

б)  яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов’язання перед  іпотекодержателем;

в) яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов’язання іншої особи перед  іпотекодержателем;

г) яка передає в іпотеку рухоме і нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов’язання перед  іпотекодержателем.

  1. Іпотекодержатель – це:

а) кредитор за основним зобов’язанням;

б) позичальник;

в) особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов’язань іншої особи;

г) вірної відповіді немає.

  1. Нерухоме майно (нерухомість), згідно Закону України “Про іпотеку”, - це:

а) земельні ділянки, а також об’єкти розташовані на земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею; правовий режим нерухомого майна поширюється на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти;

б) земельні ділянки, споруди;

в) земельні ділянки, квартири, підприємства;

г) земельні ділянки, об’єкти розташовані на земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею.

  1. Іпотека виконує такі функції:

а) виступає економічним інструментом залучення фінансових ресурсів у реальний сектор, забезпечує повернення запозичених коштів;

б) стимулює обіг нерухомого майна, коли інші способи є економічно недоцільними або юридично неможливими;

в) формує ринок заставних іпотечних цінних паперів, іпотечний ринок житла, іпотечний ринок промислової нерухомості, іпотечний ринок землі;

г) вірні відповіді а) та в);

д) вірні усі відповіді.

  1. Іпотечний кредит має преваги перед іншими формами кредитування:

а) об’єкт нерухомості зберігає свої основні якості протягом тривалого часу, що дозволяє організувати кредитування клієнта під заставу нерухомості на тривалий період (10-30 років);

б) ціни на нерухомість в довгостроковій перспективі, як правило збільшується, а в умовах інфляції – більш високими темпами, ніж по інших товарах, це сприяє більш повній гарантії кредиторів і захисту їх від втрат у процесі кредитування;

в) при іпотеці забезпечується додатковий захист прав кредиторів шляхом державної реєстрації застави нерухомості, відносна простота і доступність організації контролю за збереженням предмета застави;

г) вірні відповіді а) та б);

д) вірні усі відповіді.

  1. Частина об’єкта нерухомого майна:

а) може бути предметом іпотеки;

б) може бути предметом іпотеки лише після її виділення в натурі;

в) не може бути предметом іпотеки;

г) може бути предметом іпотеки лише після її виділення в натурі і реєстрації права власності на цю частину як на окремий об’єкт нерухомості;

  1. За характером предмета застави іпотека може бути:

а) земельна та житлова;

б) об’єднана, спільна;

в) цілісного майнового комплексу ;

г)  промислова, комерційна, аграрна;

д) земельна, житлова, цілісного майнового комплексу, промислова, комерційна, аграрна.

10. За кількістю заставодавців та держателів застави іпотека може бути:

а) об’єднана, спільна, іпотека на користь третьої особи;

б) об’єднана, спільна;

в) спільна іпотека на користь третьої особи;

г) об’єднана, іпотека на користь третьої особи.

<< | >>
Источник: ДІДЕНКО В.М., ЮРІЙ Е.О., ПІДЛИПЧАК О.А., ЛИСЕНКО Ж.П.. ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ Чернівці, БДФА 2009. 2009

Еще по теме Для закріплення та самоперевірки знань виконайте тестові завдання::