<<
>>

І нвестиційне к редитування п ід заставу нерухомості

6.1. Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування

6.2. Принципи оцінки об’єктів нерухомості при іпотеч­ному кредитуванні

6.3. Методи оцінки об’єктів нерухомості при іпотечному кредитуванні

6.3.1.

Метод валової ренти

6.3.2. Метод прямої капіталізації

6.3.3. Метод відшкодування інвестованого капіталу

6.4. Використання фінансового левереджу та методу інвестиційної групи при іпотечному кредитуванні

6.5. Традиційна техніка іпотечно-інвестиційного аналізу як методу оцінки нерухомості

6.6. Особливості оцінки землі при іпотечному кредитуванні

Інвестиційне кредитування під заставу нерухомості є самостійною сферою кредитування, яка суттєво відрізняється від інших видів банківських кредитів, бо має, як правило, чітке цільове призначення. Інвестиційні іпотечні позики в сучасних умовах найчастіше використовуються для фінансування інвестиційних проектів в агропромисловому комплексі, придбання, побудови і перепланування житлових і виробничих приміщень, а також освоєння земельних ділянок.

<< | >>
Источник: Пересада А. А., Майорова Т. В.. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ,2002. — 271 с.. 2002

Еще по теме І нвестиційне к редитування п ід заставу нерухомості:

 1. СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
 2. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 3. Загальна характеристика методики, етапів, методів оцінки вартості майна
 4. Американська іпотечна криза та її вплив на іпотечне кредитування в Україні
 5. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні
 6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
 7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
 8. 14.4. Діяльність фінансових інститутів на фінансовому ринку
 9. Основне зо темами
 10. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
 11. 5.1. Сутність та види банківських кредитів
 12. 5.3. Оцінка кредитоспроможності позичальника
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -