<<
>>

М іжнародний і нвестиційний к редит

8.1. Міжнародний інвестиційний кредит і його роль у розвитку економіки України

8.2. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії уряду України

8.3. Інвестиційне кредитування в Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку

8.4.

Інвестиційне кредитування в Україні Європейським банком реконструкції та розвитку

8.5. Інвестиційне кредитування в Україні іншими фінансово-кредитними організаціями

8.6. Ефективність залучення іноземних інвестиційних позик

Важливою передумовою входження України до світового господарського простору має стати участь у міжнародному русі капіталів, зокрема через залучення іноземних кредитів. Потреба в них не викликає сумніву, оскільки залучення позичкового капіталу у формі іноземних інвестиційних кредитів в економіку України має важливе значення для виходу вітчизняного господарства з кризового стану.

<< | >>
Источник: Пересада А. А., Майорова Т. В.. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ,2002. — 271 с.. 2002

Еще по теме М іжнародний і нвестиційний к редит:

  1. М іжнародний і нвестиційний к редит
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -