<<

Перспективні інструменти надання ЄС фінансової допомоги Україні

Перспективні інструменти надання ЄС фінансової допомоги Україні визначаються еволюційними процесами формування основного документа стратегічного планування та подальшого функціонування Європейського

Союзу - проєкту загального бюджету ЄС (багаторічних фінансових рамок) на 2021-2027 рр., поданого відповідно до чинної процедури для обговорення у травні 2018 р.

У цьому документі визначені пріоритети та перспективи міжнародних програм ЄС, до яких може залучатися Україна.

Проєкт бюджету на 2021-2027 рр. враховує основні стратегічні ініціативи ЄС, ухвалені в останні роки, у яких окреслено «новітній зовнішній ландшафт» та виклики стабільному розвитку інтеграційного угруповання.

Так, у Глобальній стратегії «Спільне бачення, спільні дії: сильніша Європа»[233] зазначено: нові виклики та пріоритети, з якими стикаються зовнішні дії ЄС, підкреслюють необхідність перерозподілу фінансів ЄС. Чинний бюджет зовнішньої політики ЄС становить приблизно 6% від загального бюджету ЄС. Відповідно до запитів резолюції Європейського Парламенту від 6 липня 2016 р., цей бюджет має бути посилений для вирішення гуманітарних та інших надзвичайних ситуацій у Європі та за її межами, а також через збільшення кількості переміщених осіб та низки складних криз.

У червні 2017 р. оприлюднено стратегічний документ «Роздуми про майбутнє фінансів ЄС»[234]. У зазначеному документі відзначено ускладнення зовнішньої ситуації у світі, яке характеризується зростаючою крихкістю, викликаною численними кризами в сусідстві з ЄС та за її межами. Зокрема відзначено, що регіональні конфлікти, тероризм, економічна нерівність та зростаючий міграційний тиск стали частиною цієї нової реальності, яка посилюється зростанням населення, зміною клімату та погіршенням екологічної ситуації. Віддалені кризи мають не лише далекосяжні регіональні наслідки, але часто впливають на життя громадян ЄС[235].

Відповідно, Єврокомісія врахувала сучасні реалії зовнішніх впливів і запропонувала широкий спектр зовнішніх інструментів на підтримку запобігання конфліктам і розбудови миру. Важливим складовим інструментом є Європейський інструмент сусідства (ENI).

Відомо, що на Сході і Півдні ЄС, відповідно до ст. 8 Договору про Європейський Союз, розвинуто специфічні відносини з сусідніми країнами з метою створення зони процвітання і добросусідства. ЄС упродовж багатьох років реалізує стратегію побудувати ефективні партнерські відносини зі своїми сусідами для підтримки більш стабільного сусідства ЄС, сприяння демократії, належного управління та прав людини, відкриваючи торгівлю та співпрацюючи в політичних сферах, включаючи питання міграції та візові питання. В рамках політики розширення ЄС багато в чому сприяє досягненню ширших європейських цілей забезпечення стабільності, безпеки та процвітання в безпосередньому сусідстві з ЄС. Через цю політику ЄС підтримує бенефіціарів у прийнятті та здійсненні політичних, інституційних, правових, адміністративних, соціальних та економічних реформ, необхідних для дотримання цінностей ЄС, та поступового їх узгодження з правилами, стандартами, політикою та практикою ЄС з метою членства в ЄС. Прихильність ЄС до політики розширення була підтверджена стратегічними повідомленнями Єврокомісії щодо країн Західних Балкан. Специфічну сферу реалізації зовнішньополітичних інтересів являє Європейська політика сусідства.

2 травня 2018 р. Європейська Комісія ухвалила свої пропозиції щодо нового бюджету на 2021-2027 рр. Згідно з цими пропозиціями, Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI) матиме бюджет у розмірі 89,5 млрд євро за цей період, з яких 300 млн євро буде спрямовано на Європейський інструмент ядерної безпеки.

Основні зміни, що передбачені в рамках наступного бюджету ЄС, стосуються об’єднання декількох зовнішніх статей фінансування у широкий

інструментарій. Широкий інструментарій включатиме: політику сусідства, міграційну політику, а також забезпечення макрофінансової допомоги.

У табл. 5.16 наведено порівняльні дані щодо поточних статей фінансування зовнішньої діяльності 2014-2020 рр.та запропонованих на 2021-2027 рр.

Таблиця 5.16

Перелік поточних статей фінансування зовнішньої діяльності 2014-2020 рр. та запропонованих на 2021-2027 рр.

Напрями фінансування (2014-2020 рр.) Напрями фінансування (2021-2027 рр.)
Зовнішні дії
Фінансування співробітництва з питань розвитку (DCI) Інструмент cусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, разом із Європейським інструментом ядерної безпеки

Співпраця, що доповнює сусідство, розвиток та міжнародне співробітництво

Інструмент на основі Договору Євратом

Європейський інструмент сусідства (ENI)
Фінансування партнерства для співпраці з третіми країнами (PI)
Європейський інструмент демократії та прав людини (EIDHR)
Інструмент, що сприяє стабільності та миру (IcSP)
Європейський фонд розвитку (EDF), включаючи інвестиції в країнах ACP (African Caribbean and Pacific) за винятком Африканського фонду сприяння миру
Інструмент співробітництва в галузі ядерної безпеки (INSC)
Європейський фонд сталого розвитку (EFSD)
Мандат зовнішнього кредитування (ELM)
Гарантійний фонд для зовнішньої діяльності
Макрофінансова допомога (MFA)
Заморські країни та території Співпраця з Гренландією, Заморськими країнами

Співпраця з Гренландією

Співпраця з Гренландією
Гуманітарна допомога Гуманітарна допомога
Спільна зовнішня політика та політика безпеки Спільна зовнішня політика та політика безпеки
Підтримка турецької громади Кіпру Підтримка турецької громади Кіпру
Допомога перед приєднанням
Інструмент допомоги перед вступом до ЄС (IPA) Інструмент допомоги перед вступом до ЄС (IPA)
Реакція на кризу
Механізм цивільного захисту ЄС RescEU
Ініціатива добровольців ЄС
Інвестування в людину та європейські цінності
Європейський корпус солідарності Європейський корпус солідарності
Інструменти поза курсом MFF (Multi-annual Financial Framework, багаторічною фінансовою рамкою)
Резерв екстреної допомоги Резерв екстреної допомоги (внутрішній і зовнішній)
поза бюджетом
Спільна зовнішня політика та політика безпеки - операції з обороною

Наслідки (механізм Афіни)

Європейський фонд миру

Європейський фонд розвитку - Африканського фонд миру
Джерело:Commission Staff Working Document.
I
mpact Fssessment. Accompanying the

document.Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument / European Commission. Brussels. 14.6.2018. SWD(2018) 337 final. Р .4.

У табл. 5.17 показано суми, призначені для кожного напряму фінансування на період 2014-2020 рр.та прогнозовані на 2021-2027 рр. (так звана базова лінія). Основні наслідки виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу на зовнішні дії ЄС означатимуть скорочення на 12,5% для всіх статей, за винятком Європейського фонду розвитку, до якого Велика Британія вносить 14%.

Таблиця 5.17

Обсяги фінансування базової лінії зовнішньої політики ЄС

Напрями політики Внески 28 країн-членів, млн євро(2014­2020 рр.) Внески 27 країн-членів, млн євро (2021-2027 рр.) Внески 27 країн- членів, млн євро (2021-2027 рр.) у рік
Допомога перед вступом (IPA II) 12.138,63 10.621 1.52
Європейський інструмент

сусідства

16.496,26 14.434 2.06
Розвиток співробітництва (DCI) 19.947,59 17.454 2.49
Інструмент партнерства (PI) 958,53 838,71 119,9
Європейський інструмент

демократії та людини

1.306,56 1.143 0.16
Права (EIDHR)
Інструментарій, що сприяє

стабільності та миру (IcSP)

2.365,85 2.070 0.30
Інструментарій співробітництва в галузі ядерної безпеки (INSC) 325,321 284,656 40.67
Рішення Гренландії (GD) 217,8 190,575 27,23
Спільна зовнішня політика та політика безпеки (CFSP) 2.121,24 1.856 0.27
Макрофінансова допомога

(MFA)

294,843 257,988 36,86
Гарантійний фонд для зовнішніх заходів 1.627,67 1.424 0.20
Гуманітарна допомога 7.553,60 6.609 0.94
Механізм цивільного захисту ЄС 122,827 107,474 15,35
Ініціатива добровольців ЄС (EUAV) 126,02 110,268 15,75
Європейський фонд сталого розвитку (TTSD) 350 306,25 43,75

Джерело.-Commission Staff Working Document. Impact Fssessment. Accompanying the document.Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing

the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument / European Commission. Brussels, 14.6.2018. SWD(2018) 337 final. р. 5.

Завершуючи виклад даних щодо перспективних змін інструментів зовнішньої політики ЄС, слід відзначити, що Європейський Союз активно просуває свої глобальні інтереси на світовій арені, використовуючи фінансові ресурси загального бюджету. Він будує багатосторонні відносини для сприяння розвитку колективних відповідей на спільні виклики, сприяє доступу до ринків країн-партнерів, стимулюючи торгівлю, інвестиції та бізнес-можливості. Він також підтримує зовнішню проєкцію своєї внутрішньої політики та працює над посиленням поширеного розуміння зовнішньої політики ЄС, особливо за допомогою публічної дипломатії.

Пріоритети фінансової співпраці України та ЄС. Пріоритети фінансової співпраці України та ЄС щодо України та реалізацією Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони.

Від початку співробітництва нормативно-правова базатехнічного співробітництва Україна-ЄС налічує 119 міжнародних договорів(на суму понад 3,2 млрд євро)направлених на реалізацію проєктів технічного співробітництва за такими основними напрямами[236]: сприяння економічному та соціальному розвитку (у тому числі в прикордонних регіонах); покращення якості навколишнього середовища та попередження надзвичайних ситуацій; покращення ефективності управління кордонами; підтримка громадського суспільства та ініціатив, спрямованих на вирішення спільних проблем; підтримка культурних та освітніх мереж з метою створення загального культурного середовища; реформування системи юстиції та державне управління; розвиток торгівлі та приватного сектора; енергетика (енергоефективність).

Європейський інструмент сусідства на 2014-2020 рр.передбачає загальнийбюджет фінансування - 15,4 млрд євро. Програми співробітництва та обсяги фінансування для України представлені у табл. 5.18.

Таблиця 5.18

Планові обсяги фінансування програм співробітництва України та ЄС у рамках Європейського інструменту сусідства

Програма співробітництва Бюджет, млн євро
Спільні операційні програми прикордонного співробітництва: 288,8
«Польша-Білорусь - Україна» 175,8
«Угоршина - Словаччина - Румунія - Україна» 73,9
«Басейн Чорного моря» 39,1
«Україна - Румунія» 60,0
Програми територіального співробітництва: 6,6
«Україна - Білорусь» 3,3
«Україна - Молдова» 3,3
Програма підтримки ЄСу відновленні економіки України 55,0
Програма технічного співробітництва 15,3
Контракт для України з розбудови держави 355,0
Програми секторальної бюджетної підтримки: 259,0
Підтримка регіональної політики України 50,0
Продовження підтримки імплементації Енергетичної стратегії України 45,0
Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні 60,0
Підтримка імплементації Транспортної стратегії України 65,0
Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС 39,0
Загалом 979,7

Джерело: Допомога ЄС у відновленні України / Урядовий офіс з питань європейської інтеграції;

Секретаріат Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded- files/broshura-ita.pdf

У вересні 2018 р. Європейська Комісія підписала Меморандум про взаємодію з Україною щодо макрофінансової допомоги (МФП), яка передбачає вилучення 1 млрд євро у вигляді середніх і довгострокових кредитів. Ця підтримка ЄС буде і в подальшому сприяти стабілізації економіки країни, в тому числі за допомогою структурних реформ і реформ управління. Згідно з умовами, викладеними у зазначених Меморандумах про взаєморозуміння, кошти макрофінансової допомоги ЄС використовуються з метою зменшення зовнішнього фінансового тиску на Україну, поліпшення її платіжного балансу та забезпечення бюджетних потреб, а також підсилення її позиції за валютними резервами.

ЄС продовжує надавати допомогу Луганській і Донецькій областям у різних сферах, включаючи зниження ризиків, пов’язаних з промисловістю. Освітні заходи були проведені для 250 тис. осіб. Кошти ЄС йдуть на покращення інфраструктури і ремонту, в тому числі на відновлення мостів і реконструкцію десятків об’єктів життєво важливої соціальної інфраструктури. Крім того, підтримку від ЄС отримали внутрішньо переміщені люди, причому 500 тис. осіб отримали безпосередню грошову допомогу, а понад 1500 - гранти на створення нового бізнесу[237] .

Україна найбільш активно серед країн Східного партнерства бере участь у програмі Erasmus+. Перевагами цієї програми обміну скористалося понад 7000 українських студентів та викладачів.

ЄС підтримує інтеграцію України до Європейського дослідницького простору. Для цього було ухвалено рішення проасоціацію (повноправну участь)України із програмою Горизонт 2020та додатковими дослідницькими програмами Євратому. Підписання відповідної Угоди відбулося у березні 2015 р. в Києві[238]. Така асоціація дозволяє українським дослідникам, бізнесовим проєктам та інноваторам подавати свої заявки на участь у всіх механізмах фінансування обох програм, на всьому ланцюгу дослідницько - інноваційної діяльності, від фундаментальних наук до діяльності безпосередньо перед виходом в комерційну сферу. Все це українські учасники можуть робити нарівних правах із колегами з ЄС. Крім того, ЄС підтримує реформування та модернізацію української національної системи дослідження та інновацій відповідно до результатів всебічної експертної оцінки (2016 р.)задля підтримки досліджень, що більше орієнтуються на інновації. Також ЄС підтримує загальне розуміння в Україні того, який вплив мають дослідницькі та інноваційні проєкти у рамках програми Горизонт 2020, приділяючи особливу увагу залученню бізнесу, зокрема малих і

середніх підприємств. Окрім того, надається підтримка модернізації системи трансферу технологій України.

Для України важливо дотримуватися активної зовнішньополітичної позиції, брати участь у чинних та перспективних програмах ЄС, переговорах щодо визначення її місця у спільній європейській політиці безпеки тощо. Геополітичні інтереси України на європейському континенті визначаються у площині міжнародного військового співробітництва, перспектив здійснення інфраструктурних проєктів в інтересах ЄС, зокрема логістичного компоненту спільних дій в інтересах гарантування безпеки ЄС.

Розкриття суперечностей поглиблення євроінтеграційних процесів у контексті фінансування зовнішньополітичних пріоритетів ЄС на 2021­2027 рр. Огляд публікацій щодо проєкту бюджету ЄС на 2021-2027 рр. дозволяє узагальнити певні суперечливі аспекти. Зокрема на спільній політиці щодо формування проєкту бюджетупозначаються суттєві суперечності між владними структурамиЄС та країнами-членами щодо принципових підходів формування, розподілу та використання спільного бюджету ЄС, специфіка та неоднорідність економічного і соціального розвитку країн - членів Євросоюзу, необхідність врахування політики країн, що межують з ЄС та ін.

95 Purju A. Euro Crisis, Old and New Trilemmas and Estonia’s Position. Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588). Vol. 2, No. 1 (11).Р.16- 17. URL: http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/01_Alari_Purju.pdf

Commission Decision 2009/79/EC. Official Journal of the European Union. 15.12.2010. Law 331/48.

156 Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision

185Директива Ради 89/117/ЄЕС "Щодо зобов'язання стосовно публікації щорічних бухгалтерських документів структурними підрозділами кредитних та фінансових установ,

204 26 миллиардов долларов — скрытые возможности для инвестиций в экономику Украины (и это как минимум). / BusinessViews. URL:

243 Commission Staff Working Document. Impact Fssessment. Accompanying the document.Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Neighbourhood,

<< |
Источник: Розвиток фінансових інститутів ЄС та виклики для фінансової політики p64України : монографія / [Борзенко О.О., Богдан Т.П., Шаров О.М. та ін.] ; НАН України, ДУ«Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». - Електрон. ресурс. - К.,2019. - 372 с. : 42 табл., 20 рис.. 2019

Еще по теме Перспективні інструменти надання ЄС фінансової допомоги Україні: