Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

Ключові поняття: прогнозування, планування, методи планування, платіжний календар, бюджет, бюджетування, план руху грошових коштів. фінансова стратегія підприємства, фінансова тактика.

11.1. Завдання та методи фінансового планування і прогнозування

11.2. Фінансова стратегія і тактика підприємств

11.3. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства

11.4. Розробка бюджетів структурних підрозділів підприємства

Контрольні запитання

11.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування:

 1. Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
 2. ТЕМА 11. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
 3. ТЕМА 11. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
 4. Тема 11. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
 5. Тема 11 Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
 6. ТЕМА 6. ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
 7. 3.3.Фінансове планування і прогнозування
 8. Сутність та необхідність фінансового прогнозування і планування на підприємстві
 9. ЗАВДАННА Та МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ
 10. Тема 11. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
 11. Завдання та методи фінансового планування і прогнозування
 12. Завдання та методи фінансового планування і прогнозування
 13. Прогнозування — основа фінансового планування на підприємстві
 14. РОЗДІЛ 5 ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
 15. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ