<<
>>

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

Ключові поняття: гроші, вартість, простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, компаундування, дисконтування.

4.1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках

4.2. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках

4.3. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках

Контрольні запитання

4.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках:

 1. СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ
 2. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 3. ТЕМА4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА її ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
 4. Тема 3. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
 5. Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
 6. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках
 7. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках
 8. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках
 9. Фінансова стратегія і тактика підприємств
 10. Тема 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
 11. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках
 12. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках
 13. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках
 14. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках
 15. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках
 16. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках
 17. ТЕМА 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ