<<
>>

Тема 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

Ключові поняття: власний капітал, позичений капітал, кредит, лізинг, леверидж, структура капіталу, теорії структури капіталу, оптимізація структури капіталу, податковий коректор.

7.1. Капітал підприємства і його сутність.

7.2. Види капіталу підприємства.

7.3. Поняття структури капіталу.

7.4. Теорії структури капіталу.

7.5. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства.

7.6. Фінансовий леверидж і його розрахунок.

Контрольні запитання.

7.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеці­альності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН) / Г. І. Базецька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2011. - 254 с.. 2011

Еще по теме Тема 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ:

 1. Тематичний план дисципліни з розподілом годин за видами занять
 2. ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
 3. Тема 8. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
 4. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 5. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві
 6. Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу
 7. Поняття структури капіталу
 8. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства
 9. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві
 10. Тема 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
 11. Теорії структури капіталу
 12. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства
 13. Політика управління власним капіталом
 14. ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
 15. СУТНІСТЬТа класифікації капіталу підприємства