<<
>>

ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

Сутність капіталу підприємства, його класифікація. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Власний капітал та його формування. Характеристика статутного, пайового та резервного капіталу.

Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу.

Позичковий капітал та його характеристика. Довгострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборгованість. Управління позичковим капіталом.

Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Визначення вартості капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Фінансовий леверідж. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Управління структурою капіталу та її оптимізація. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.

<< | >>
Источник: Кожевніков А.Н.. Фінансовий менеджмент Робоча программа. — Х.: ХНЕУ,2008. — 20 с.. 2008

Еще по теме ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ:

 1. Тематичний план дисципліни з розподілом годин за видами занять
 2. ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
 3. Тема 8. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
 4. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 5. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві
 6. Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу
 7. Поняття структури капіталу
 8. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства
 9. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві
 10. Тема 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
 11. Теорії структури капіталу
 12. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства
 13. Політика управління власним капіталом
 14. ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
 15. СУТНІСТЬТа класифікації капіталу підприємства