<<
>>

Тема 8. Управління інвестиціями

Ключові поняття: інвестиції, капітальні вкладення, ефективність, рентабельність, період окупності, джерела фінансування, норма доходності, інвестиційний портфель.

8.1. Сутність і форми інвестицій

8.2. Класифікація інвестицій підприємств

8.3. Управління капітальними інвестиціями

8.4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів

8.5. Управління джерелами фінансування капітальних інвестицій

8.6. Управління фінансовими інвестиціями

8.7. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій

8.8. Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій

Контрольні запитання

8.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 8. Управління інвестиціями: