Тема 9. Управління фінансовими ризиками

Ключові поняття: ризик, склад ризиків, оцінка ризиків, управління ризиком.

9.1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб'єктів

господарювання. Умови виникнення ризиків

9.1. Види ризиків та їх характеристика

9.2. Основні методи кількісної оцінки ризику

9.3. Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності

9.4. Управління фінансовим ризиком

Контрольні запитання

9.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 9. Управління фінансовими ризиками:

 1. Тема 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
 2. ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
 3. ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
 4. Тема 9. Управління фінансовими ризиками
 5. Тема 10. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
 6. Тема 9 Управління фінансовими ризиками
 7. управління ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
 8. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
 9. Зміст політики управління фінансовими ризиками
 10. Модель управління фінансовими ризиками
 11. Управління фінансовим ризиком
 12. МЕТОДИ управління фінансовими ризиками
 13. 3. Методи управління фінансовими ризиками
 14. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ФІНАНСОВОМУ менеджменті