<<
>>

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

Ключові поняття: фінансова служба управління підприємством, типова система організаційної структури, центри відповідальності, інформаційне забезпечення, фінансова звітність, фінансова інформація, показники інформаційного забезпечення.

2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту

2.2. Вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту

2.3. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому управлінні

Контрольні запитання

2.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту: