Тема 1. 1 еоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

Ключові поняття: фінансовий менеджмент, об’єкт управління, суб’єкт управління, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, необоротні активи, оборотні активи, власні кошти, залучені кошти, баланс.

1.1. Сутність фінансового менеджменту на підприємстві

1.2. Предмет і об'єкт фінансового менеджменту

1.3. Принцип та функції фінансового менеджменту

1.4. Механізм фінансового менеджменту

Контрольні запитання

1.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 1. 1 еоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту:

 1. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 2. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 3. Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
 4. Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 5. ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 6. Тема I Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
 7. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
 9. Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту
 11. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основий інформаційна база фінансового менеджменту
 12. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту
 13. ТЕМА 10: МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 14. Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
 15. ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 16. ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 17. Тема 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 18. Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
 19. ТЕОРЕТИЧНІ основи ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 20. РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ