Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві

Ключові поняття: криза, збиток, санація, санатор, антикризове

управління, реструктуризація, моделі визначення ступеню загрози банкрутства.

12.1. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством

12.2. Система раннього попередження та реагування

12.3. Прогнозування банкрутства підприємства

12.4. Управління фінансовою санацією підприємства

12.5. Фінансова санація в ході провадження справи про банкрутство

12.6. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління

Контрольні запитання

12.1.

<< | >>
Источник: Базецька Г. І.. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менед­жмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 - Еко­номіка підприємства (за видами діяльності)) / Г. І. Базецька, В. Г. Федо­рова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ,2012. - 259 с.. 2012

Еще по теме Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві:

 1. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 2. Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством
 3. ТЕМА 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 4. ТЕМА 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 5. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 6. Тема 12 Антикризове фінансове управління підприємством
 7. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 8. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством
 9. Антикризове фінансове управління корпорацією
 10. Оцінка ефективності антикризового фінансового управління
 11. Формування та реалізація політики антикризового фінансового управління підприємством
 12. Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління
 13. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління
 14. Реструктуризація підприємства в системі антикризового фінансового управління
 15. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством
 16. ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ