Задать вопрос юристу

Фінансове плануванняt загальний зміст і значення

Фінансове планування являє собою процес оцінки фінансових потреб фірми і розробки рішень про методи їх фінансування. Мова йде не тільки про передбачення щодо руху готівки, а й про стан потреб у зовнішніх джерелах фінансування взагалі.

Без наявності надійних прогнозів (перетворених на планові рішення) фірма може залишитися без достатніх коштів для сплати рахунків постачальників, процентів по боргу, комунальних послуг, податків тощо. Це, у свою чергу, шлях до банкрутства підприємства.

Прибуткові проекти, експансія ринку не можуть гарантувати ліквідність і перманентну платоспроможність фірми. Особливо це стосується малих фірм, які мають обмежений доступ до зовнішніх фінансових ресурсів. Недостатньо забезпечують високу ліквідність і рахунки дебіторів, оскільки вони не можуть бути швидко перетворені у готівку.

Отже, менеджери для визначення майбутніх потреб мають постійно складати фінансові плани і своєчасно обирати ті чи інші прийоми фінансування.

18.1.

<< | >>
Источник: Верланов Ю.Ю.. Фінансовий менеджмент: Навчально- методичний посібник. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили,2006. - 344 с. 2006

Еще по теме Фінансове плануванняt загальний зміст і значення:

  1. Організаційні основи функціонування ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
  2. 1.2. Предмет і метод фінансової науки
  3. 3.2. Сутність та елементи фінансової науки
  4. Особливості світової фінансової  системи.
  5. 2. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи
  6. 1. Зміст та завдання фінансової політики
  7. Тема 3. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
  8. Фінансова стратегія і тактика підприємств
  9. Управління фінансовим ризиком
  10. Фінансова стратегія і тактика підприємств