Задать вопрос юристу

2. Характеристика видів і типів облігацій та їх роль в економіці


Облігація — цінний папір, що засвідчує внесення її власником коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому термін із виплатою фіксованого відсотка.

Облігація засвідчує:
 • факт надання власником папера коштів емітенту;
 • зобов 'язання емітента повернути борг через визначений час;
 • право інвестора отримувати у вигляді винагороди за надані кошти певний відсоток від номінальної вартості облігації.

Для облігацій характерним є такий цикл існування.
У. Емісія.
 1. Розміщення.
 2. Обіг.
 3. Погашення.

Випускаються облігації таких видів:
а)              облігації внутрішніх державних і місцевих позик;
б)              облігації підприємств.
Класифікація облігацій
Рішення про випуск облігацій підприємств приймається емітентом і оформлюється протоколом. Протокол рішення про випуск облігацій підприємств повинен обов'язково містити:
 • найменування емітента облігацій та його місцезнаходження;
 • відомості про статутний фонд, господарську діяльність службових осіб емітента: найменування контролюючого органу (аудиторської фірми);
 • дані про розміщення раніше випущених цінних паперів;
 • мету випуску і вид облігацій (іменні чи на пред 'явника);
 • загальну суму емісії, кількість і номінальну вартість облігацій;
 • кількість учасників голосування;
 • порядок випуску облігацій та виплати доходів за ними;
 • терміни повернення коштів при відмові від випуску облігацій; терміни продажу відповідних товарів або надання відповідних послуг за цільовими облігаціями;
 • порядок повідомлення про випуск та розміщення облігацій;
 • порядок оплати облігацій.

Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не більше як 25 відсотків від розміру статутного фонду і лише після повної оплати усіх випущених акцій.
За видами покриття облігації поділяються на:
—облігації під загальне покриття. По суті це— незабезпече- ні папери: ніякої застави немає. Зазвичай ці папери випускаються для фінансування проектів, що не приносять доходу;
—облігації під дохід від проекту (наприклад, будівництво промислового підприємства);
—облігації під спеціальний податок (будівництво доріг, наприклад, покривається податками на бензин).
Облігації усіх видів оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених умовами їх випуску, — в іноземній валюті.
Дохід за облігаціями усіх видів виплачується відповідно до умов їх випуску.
У разі невиконання чи несвоєчасного виконання емітентом зобов'язання з виплати доходів за процентними облігаціями надання права придбання відповідних товарів або послуг за безпроцентними (цільовими) облігаціями чи погашення зазначеної в облігації суми у визначений термін стягнення відповідних сум здійснюється примусово цивільним, господарським або арбітражним судом.

З фінансової точки зору випуск облігацій для підприємств є вигіднішою та дешевшою операцією, аніж збільшення статутного капіталу і пов'язані з цим додаткова емісія та розширення кола акціонерів.
Важлива роль державних облігацій (облігацій внутрішньої державної позики — ОВДП) у фінансуванні бюджетного дефіциту. Залучення позикових коштів дає змогу вчасно проводити соціальні виплати, фінансувати державні проекти.
Крім фінансування бюджетних потреб, другою важливою метою випуску державних облігацій є збільшення припливу іноземної валюти.
Отже, облігації внутрішньої державної позики в економіці України виконують такі функції:
 • є найбільш цивілізованим ринковим способом формування державного боргу;
 • забезпечують касове виконання державного бюджету шляхом покриття розривів між• доходами та видатками, що виникають у результаті нерівномірності в часі податкових надходжень і видатків бюджету;
 • при проведенні грошово-кредитної політики виступають регулятором не лише грошового обігу, а й розвитку економіки в цілому: сутність грошово-кредитної політики полягає в зміні грошової маси з метою досягнення зростання обсягу виробництва, підвищення зайнятості та попередження інфляції;
 • мобілізують кошти для фінансування цільових державних та місцевих програм, які мають важливе соціально-економічне значення.

Облігація також, як і акція, продасться і купується на ринку і має ринковий курс.
Ринковий курс облігації можна визначити так:
РК = -^-хЮ0%,              (6.6)
Ном.
де РК — ринковий курс облігації, %; РЦ — ринкова ціна облігації, грн.
Звідси ринкова ціна облігації дорівнює:
РЦ = ІІ^і.РК.              (6.7)
100%
Як і у випадку з акцією, курс і ціна облігації у першу чергу пов'язані насамперед з рівнем прибутковості будь-якого іншого альтернативного (прийнятного) способу вкладення капіталу (банківського відсотка, державних боргових зобов'язань та ін.):
РЦ = Ном.х + Д" Ьх 100%,              (6.8)
(І+Д*)"
де Д0 — прибутковість облігації— купонний відсоток за облігацією (у сотих частках відсотка); Да — прибутковість альтернативних вкладень капіталу (у сотих частках відсотка); п — кількість років, що залишилася до погашення облігації.
Спрощено ринкову ціну облігації можна подати у такий спосіб:
РЦ = Ном. + С х п,              (6.9)
де С — сума річних купонних виплат за облігацією.
Таким чином, облігації є інструментом додаткового залучення фінансових ресурсів підприємством, а також інвестиційним інструментом для розміщення тимчасово вільних грошових коштів суб'єктів господарювання та громадян з відносно низьким ступенем ризику.
<< | >>
Источник: Васильева В.В.. Васнльченко О.Р.. Фінансовий ринок. Навч. псх . К.: Центр Учбової .liivpai vpn,2008. - 368 с.. 2008

Еще по теме 2. Характеристика видів і типів облігацій та їх роль в економіці:

 1. Напрями вдосконалення функціонування венчурних фондів в Україні
 2. Характеристика похідних фінансових інструментів
 3. Формування портфеля цінних паперів
 4. ЗМІСТ
 5. 2. Характеристика видів і типів облігацій та їх роль в економіці
 6. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 7. 18.3. Фінансова система Федеративної Республіки Німеччини
 8. 1.5. Види та основні сфери застосування бізнес-планів
 9. Розділ 6 Стимулювання та захист іноземних інвестицій
 10. АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
 11. ПРАКТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ СУМ, ПОЛТАВИ І ЧЕРНІГОВА)
 12. Основні форми кредитних відносин
 13. Характеристика основних похідних фінансових інструментів
 14. Загальна характеристика фондового ринку
 15. Формування портфеля цінних паперів
 16. Біржові фондові індекси
 17. 2. ТИПИ І ВИДИ БІРЖ ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ