Задать вопрос юристу

5. Характеристика основних світових фондових індексів


Пайвідомішим і найдавнішим індексом у світі с «Доу Джоне Індастріал аверідж» (ДЛА — Dow Jones ЗО Industrial average), або, як його найчастіше називають, — «Доу-Джонс» — за іменами його авторів.

На відміну від більшості інших відомих фондових індексів, цей с найелементарнішим, це просто середньоарифметичне цін ЗО найбільших та найвідоміших компаній, акції яких котируються на Нью-Йоркській біржі.
Проте це найпопулярніший із багатьох індексів, що відображають ситуацію на цій біржі. І навіть ситуацію на фондовому ринку США в цілому [55].
Індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній базується на вартості акцій тридцяти промислових компаній і розраховується за формулою:
І Аі
DJ =              (10.7)
К
дс К— коригувальний коефіцієнт (дільник), який змінюється або в результаті дроблення (спліту) акцій емітентами (яке безупинно відбувається з 1928 р.), або у зв'язку зі зміною списку фірм і компаній, акції яких беруть участь у розрахунку індексу. Цей коефіцієнт залишається незмінним доти, доки акції не дробляться або доки ціни на них не зменшуються за рахунок дивідендів, або доки одні акції не замінюються іншими.
Простота Dow Jones викликає численні нарікання. В основному вони зводяться до трьох пунктів:
 1. враховується занадто .мало акцій;
 2. враховуються не всі потрібні акції;
 3. до уваги береться тільки ціна.

Індекс «Стандарт енд Пурз-500» (Samp;P) демонструє сумарну ціну всіх акцій 500 компаній з 83 індустріальних груп. При цьому до уваги береться вартість усіх акцій, випущених цими компаніями на ринок. їхня ціна на момент розрахунку порівнюється з базовою вартістю усіх цих акцій у 1941- 1943 pp. У результаті цей індекс дає точнішу картину і є об'єктом для наслідування на деяких біржах.
Цей індекс обчислюється за формулою:
X Рі х Qi
              . (10.8)
ZQi
м
де Рі — ціна акції і-ї корпорації; Q, — кількість акцій; п — кількість корпорацій.
Індекс «ФТ-30» (РТ-ЗО). Найперший європейський індекс, що з'явився у Великої Британії. Так само, як і Доу-Джонс, спочатку мав ЗО складових.
Британський «індустріальний» індекс «ФТ-30» розвивався всі ці роки. У його структурі відбувалося постійне зрушення акценту від важкої промисловості до компаній, зайнятих у сфері обслуговування. Нині він називається індексом звичайних акцій «Файненшл Таймз» (ТТ-5Е), а кошик акцій компанії, що беруть участь у його розрахунку, розширений до 100. Базовий період — 30 грудня 1984 р.
На відміну від середнього арифметичного індексу Доу- Джонса, «ФТ-30» є, власне кажучи, середнім геометричним.

Формально має такий вигляд:

п

f Pit ^


П{Ріо)де Рц — ціна акції і-ї корпорації в t-й період; РІ0 — ціна акції і-'і корпорації в базисний період; п — кількість корпорацій.
Індекс «ФТ-100» (FT — SE 100 — «Футеі 100») — найпопуля- рніший і найпоширеніший індекс Великої Британії. Як припускає сама назва, він розраховується на базі 100 акцій, що відбираються спеціальною комісією, до складу якої входять представники професійних фінансових організацій, а також газети «Файненшл Таймз» і Лондонської фондової біржі.
Індекс «ФТ-250» (FT-SE Mid 250) характеризує стан ринку акцій середніх компаній з обсягом капіталізації, який становить 20 % ринку Великої Британії. Це наступні 250 компаній після найбільших, що потрапляють в індекс «Футсі». База, що дорівнює 100, береться за грудень 1985 р. Розраховується в режимі реального часу.
Загальний індекс ФТ (FT — Actuaries All Share Index) — найбільш всеохоплюючий із усіх фондових індексів Великої Британії. Обчислюється спільно газетою «Файненшл Таймз», Лондонським інститутом актуаріїв. Число компаній у вибірці становить 750. Розраховується 1 раз на день.
Індекс DAX дає загальну об'єктивну картину стану фондового ринку, на якому усунено вплив рівня виплачуваних дивідендів. До нього входять акції 30 компаній, що забезпечують 80 % обсягу обігу на біржі та 60 % усього заявленого на біржі акціонерного капіталу.

Індекс DAX-100 чіткіше відображає стан фондового ринку, розраховується для 100 великих компаній.
Індекс CD АХ (Composite DAX) розраховується на основі акцій усіх німецьких компаній, які котируються на Франкфуртській біржі. При розрахунку CDAX використовується галузева градація, причому кількість компаній, що представляє кожну галузь, змінюється в значному діапазоні.
Канадська Toronto Stock Exchange Index містить у собі 100 найліквідніших акцій, за якими досягається максимальний оборот на Торонтській фондовій біржі. У Японії найпопулярніший індекс «Nikkei-225», що розраховується на Токійській фондовій біржі на основі акцій 225 провідних компаній країни.
Індекси Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE), Американської фондової біржі (АМЕХ), Національної асоціації дилерів цінних паперів (NASDAQ) простежують ситуацію на відповідних біржах. Вони обчислюються за методикою, аналогічною тій, яка застосовується в Samp;P [55].
<< | >>
Источник: Васильева В.В.. Васнльченко О.Р.. Фінансовий ринок. Навч. псх . К.: Центр Учбової .liivpai vpn,2008. - 368 с.. 2008

Еще по теме 5. Характеристика основних світових фондових індексів:

 1. 10.3. Поняття біржових індексів і методи їх визначення
 2. ЗМІСТ
 3. 5. Характеристика основних світових фондових індексів
 4. б. Особливості й роль українських фондових індексів
 5. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 6. Розділ 6 Стимулювання та захист іноземних інвестицій
 7. Облігації, їх види та роль в економіці
 8. Біржові фондові індекси
 9. РозділІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ