Задать вопрос юристу

4. Депозитарна розписка


Депозитарна розписка (свідоцтво) — похідний цінний папір, що засвідчує право власності інвестора-резидента на певну кількість цінних паперів іноземного емітента, загальний обсяг емісії яких обліковується в іноземній валюті.

Емітент депозитарної розписки (свідоцтва) забезпечує її власнику реалізацію його прав, що випливають із права власності на іноземні цінні папери, під які були випущені депозитарні розписки (свідоцтва).
Власник депозитарної розписки (свідоцтва) має право опосередкованого голосування, одержання дивідендів та інші права власності щодо іноземних цінних паперів.
Депозитарні розписки — цс документовані еквіваленти цінних паперів іноземного емітента для обігу на міжнародних фондових ринках. Основним папером тут звичайно є акція. Тому можна сказати, що депозитарні розписки — це свідоцтва про депонування іноземних акцій. Ці фінансові інструменти можна визначити і як вкладення в активи смітента-нерезидснта і посередника- резидента за допомогою проміжних документованих форм.
Поява депозитарних розписок викликана тим, що на фондових ринках окремих країн існують обмеження на обіг іноземних фондових цінностей. Так, у США заборонений обіг основних фінансових інструментів іноземних емітентів, можуть мати обіг тільки похідні фондові цінності.
Чималий інтерес іноземні цінні папери становлять і для венчурного (пошукового, ризикового) капіталу.
Особливості депозитарних розписок полягають у тому, що вони надають можливість інвесторам брати участь у світовому фондовому ринку, не залишаючи меж вітчизняного. Власник американської депозитарної розписки, яка представляє акції, має права акціонера корпорації-емітента. Власник американської депозитарної розписки (АДР), яка заміняє облігації іноземного емітента, має права облігаціонера і т. ін.
У ролі ж номінального власника основних цінних паперів виступає, як правило, спеціальний американський депозитарний банк. Останній є офіційним посередником між іноземним емітентом і американським інвестором. Банк розміщує АДР, збирає і виплачує дивіденди (конвертуючи їх у долари), проводить інвестиційне консультування й інформаційне забезпечення ринку АДР, працює з акціонерами від імені і за дорученням емітента.
Американські депозитарні розписки, як і акції взагалі, можуть бути голосуючими і неголосуючими. Останнє нерідко пояснюється тим, що випуск АДР можуть ініціювати великі акціонери компанії-емітента, не зацікавлені у випуску значної кількості голосуючих акцій.
Українськими підприємствами випускаються депозитарні розписки з метою додаткового залучення коштів на іноземних ринках капіталу [41].
<< | >>
Источник: Васильева В.В.. Васнльченко О.Р.. Фінансовий ринок. Навч. псх . К.: Центр Учбової .liivpai vpn,2008. - 368 с.. 2008

Еще по теме 4. Депозитарна розписка:

 1. Характеристика похідних фінансових інструментів
 2. Тема 7. Становлення, сутність та особливості діяльності ринку цінних паперів
 3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2
 4. СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ
 5. ЗМІСТ
 6. 1. Сутність та критерії класифікації похідних фінансових активів
 7. 4. Депозитарна розписка
 8. 5. Варант та інші похідні цінні папери
 9. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 10. 14.2. Класифікація та структура фінансових ринків
 11. 3. Міжнародний ринок акцій
 12. Фактори розвитку ринку іноземних акцій:
 13. 6.2. Управління державним боргом Великої Британії
 14. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
 15. Особливості розвитку ринку похідних цінних паперів
 16. Створення ринку «синтетичних» цінних паперів
 17. Тема 8 «РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ»
 18. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З КУРСУ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»
 19. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
 20. МОВНІ СКОРОЧЕННЯ