<<
>>

Висновки до розділу 4

Проведений у розділі 4 дисертаційного дослідження аналіз класифікації публічних видатків в Україні та існуючих міжнародних принципів і стандартів у цій сфері, дозволяє зробити наступні висновки:

1.

Класифікація публічних фінансів та публічних видатків має велике значення для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, а також ефективного використання коштів публічних фондів соціального призначення. Система угрупувань публічних видатків, яка б утворювалася з урахуванням міжнародних стандартів у сфері статистики публічних фінансів, дозволяє забезпечувати загальнодержавну і міжнародну порівнянність не тільки бюджетних показників, але й показників всіх публічних фондів соціального призначення, які не є складовою бюджетної системи країни.

2. Чинна класифікація бюджетних видатків в Україні загалом відповідає основним вимогам міжнародних стандартів. Але вона не охоплює (та не повинна охоплювати) видатків публічних фондів коштів соціального призначення, які не є складовою Державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування.

3. Існуюча класифікація публічних фондів соціального призначення в Україні є недосконалою, недостатньо розвинутою та не відповідає принципам і вимогам міжнародних стандартів у сфері класифікації публічних видатків соціального призначення. Тому правове регулювання класифікації таких публічних видатків в Україні потребує суттєвого вдосконалення.

Класифікація публічних видатків за всіма видами соціальних загальнодержавних обов’язкових соціальних програм повинна базуватися на загальних принципах та загальних класифікаційних кодах, допускаючи при цьому застосування особливих підгруп (статей видатків) та відповідних додаткових кодів класифікації видатків за кожною окремою соціальною програмою.

4.

При відображенні та класифікації видатків програм соціального страхування та забезпечення, які здійснюються за рахунок коштів публічних цільових фондів соціального призначення, необхідно враховувати особливості правових режимів здійснення відповідних програм. Проведення чіткої класифікації видатків таких програм у системі публічної статистики дає змогу не лише правильно відображати та класифікувати відповідні публічні видатки, але й ефективно управляти публічними фінансами в цілому.

5. Класифікація публічних видатків соціального призначення в Україні має базуватися на видах соціальних програм. При цьому, в ній мають відображатися видатки лише тих програм соціального призначення, які відповідають таким ознакам: 1) участь громадян країни у соціальній програмі є обов’язковою або за законом, або відповідно до умов найму фізичної особи – державного службовця чи працівника публічного сектора; 2) програма є “колективною” (або “публічною”) і функціонує в інтересах визначеної законом групи людей, а не окремих приватних осіб; 3) роботодавець робить персоніфіковані фактичні чи умовно-накопичувальні внески (відрахування) до публічного фонду коштів даної програми від імені та на користь працівника.

6. Аналіз існуючих міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері класифікації всіх видів публічних видатків свідчить про можливість та доцільність їх використання при подальшому вдосконаленню відповідного законодавства України.

<< | >>
Источник: НЕЧАЙ АННА АНАТОЛІЇВНА. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У ДЕРЖАВІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ –2005. 2005

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 4:

 1. Висновки до розділу 1
 2. Вступ
 3. 3.1. Моделювання структури джерел формування бюджетного потенціалу регіону
 4. 1.1. Застосування законодавчо закріплених форм безпосередньої участі громадян у практиці місцевого самоврядування
 5. 1.2. Невнормовані законодавством форми безпосередньої участі громадян у практиці місцевого самоврядування
 6. 2.3. Комбінаторно-системний підхід дослідження місцевого розвитку, орієнтованого на громаду
 7. ПРАКТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ СУМ, ПОЛТАВИ І ЧЕРНІГОВА)
 8. Основні принципи економічного контролю
 9. КОРОТКИМ ЗМІСТ
 10. Додаток до розділу 26 СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ І КРИВА ФІЛІПСА: ІСТОРИЧНА ПЕРСПЕКТИВА
 11. ПРОБЛЕМАТИКА ХОДУ ДУМОК ІСТОРИЧНО-КРИТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРАЩ М. ШЛЕМКЕВИЧА
 12. 1.2. Зміст та юридична природа координації фінансового контролю
 13. 1.1. Особливості механізму публічно-правового регулювання валютних відносин в Україні
 14. 2.1. Поняття валютної системи України та її структура
 15. ВСТУП
 16. 1.3. Визначення податкового процесу, його характеристика і принципи
 17. Вступ