<<
>>

РОЗДІЛ 3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ

У попередніх розділах ми показали, що фінансові відносини у сфері публічних видатків виникають виключно на основі нормативно-правових актів держави або органів місцевого самоврядування, тобто можуть існувати лише у правовій формі на основі норм, які мають низку особливостей.

Фінансово-правові норми носять імперативний характер, тому завжди містять вказівку на заходи та засоби державного примусу до порушника правил у сфері фінансових правовідносин. Внаслідок цього правові акти, що регламентують здійснення публічних видатків, як правило, вміщують норми, які встановлюють необхідні організаційно-технічні механізми точної та обов’язкової їх реалізації.

Погоджуючись з думкою вчених-адміністративістів про те, що у сучасному праві правовий режим є окремим інститутом, який існує практично у кожній галузі права [370; 121][415], проведемо аналіз правових режимів у сфері публічних видатків. Для цього дослідимо поняття інституту правового режиму у сфері публічних видатків, сформулюємо його визначення, встановимо загальні характерні ознаки та проаналізуємо специфічні характеристики правових режимів для всіх видів публічних видатків.

<< | >>
Источник: НЕЧАЙ АННА АНАТОЛІЇВНА. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У ДЕРЖАВІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ –2005. 2005

Скачать оригинал источника

Еще по теме РОЗДІЛ 3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ:

  1. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
  2. МЕТОДИ, ФОРМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
  3. Характеристика основних проявів конфіденційності та їх місця у фінансово-правових відносинах
  4. ЗМІСТ
  5. 1.4. Критерії розмежування публічних та приватних видатків
  6. РОЗДІЛ 3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ
  7. 3.1. Поняття та види правових режимів публічних видатків
  8. Принципи оподаткування та їх вплив на встановлення податків та зборів
  9. Суб’єкти та об’єкти розсуду в податковому правозастосуванні.
  10. Процесуальні норми у податковому праві